Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Číslo: 021

Platnost od: 3. 8. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 8. 2015 00:00

Alokace v Kč: 3 500 000 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:56:42

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 3. 8. 2015
 
Aktualizováno: 11. 9. 2020