Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

Číslo: 130

Platnost od: 19. 4. 2017 06:00

Platnost do: 21. 12. 2018 15:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 4. 2017 04:00

Alokace v Kč: 180 000 000

Poslední aktualizace dat: 26. 10. 2020 09:14:27

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 19. 4. 2017
 
Aktualizováno: 28. 6. 2019
 
 
Intended for: Veřejnost, Žadatel