Zpět

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo: 55

Platnost od: 15. 12. 2009 10:00

Platnost do: 31. 10. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: uzavřená

 

Soubory ke stažení:

přílohy:


 
Uveřejněno: 15. 12. 2009
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016