Zpět

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo: C1

Platnost od: 28. 6. 2013 11:00

Platnost do: 30. 9. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Důležité upozornění pro příjemce: Na základě častých dotazů zpracoval vyhlašovatel výzvy stanovisko týkající se pracovních výkazů v rámci realizace projektu.

Důležité upozornění pro žadatele k vyplňování žádosti o finanční podporu: 

  • V rámci projektové žádosti podávané do výzvy C1 je nezbytné uvést a popsat každou sociální službu, která je předmětem žádosti, jako samostatnou klíčovou aktivitu (v záložce benefitové žádosti Klíčové aktivity bude každá sociální služba představovat samostatnou aktivitu).
  • Případné fakultativní činnosti budou v žádosti v rámci klíčových aktivit uvedeny zvlášť, každá jako další klíčová aktivita. V rámci projektové žádosti nelze žádat pouze o podporu fakultativních činností.
  • Znovu upozorňujeme, že ze žádosti musí být zcela evidentní provázanost každé sociální služby, resp. klíčové aktivity projektu k jednotlivé položce rozpočtu.

Upozorňujeme, že výzvě je chybně uvedena e-mailová adresa pro konzultace na Mgr. Ivanu Jirkovou. Správně zní ivana.jirkova@mpsv.cz.

Soubory ke stažení:

Semináře:


 
Uveřejněno: 28. 6. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016