Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo: 54

Platnost od: 11. 1. 2010 11:00

Platnost do: 31. 3. 2010 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Osobní konzultace externího adminstrátora

 

Kontaktní údaje externího administrátora Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4:

E-mail:  podpora34-51@ea-oplzz.cz

 Call Centrum: +420 225 044 111

 

Soubory ke stažení:

Pro snazší orientaci v nové metodice (platnost od 1.11. 2012) je ke stažení zde přehledová tabulka. V tabulce je popsán dopad některých změn příruček na realizaci Vašeho projektu v návaznosti na používanou verzi příruček a datum zahájení realizace Vašeho projektu.

 

Výsledky:


 
Uveřejněno: 11. 1. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016