OPZOR - zpravodaj Operačního programu Zaměstnanost
a Operačního programu Zaměstnanost plus

Propagační foto                téma: DĚTSKÉ SKUPINY, CENTRUM PORT

 

Propagační foto   

 

 

                téma: EVROPSKÝ ROK DOVEDNOSTÍ

 

 

 

téma: OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS

          FINANČNÍ NÁSTROJE A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

 

 téma: MEZINÁRODNÍ MOBILITA

 téma: SOCIÁLNÍ INOVACE

   téma: PROMĚNY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
   téma: FINANČNÍ NÁSTROJE
   téma: PODPORA MLADÝCH
   téma: HOUSING FIRST (Bydlení především)
   téma: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
   téma: MIKROJESLE

   

 

 

  téma: CLLD OČIMA MAS

   téma: PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI