Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Součástí projektů realizovaných v rámci pilotních výzev na podporu sociálních inovací B7 a D7 je klíčová aktivita evaluace.

Cílem evaluace je doložení změny dosažené díky inovačním řešením, srovnání efektivity řešení se stávajícími přístupy a zhodnocení předpokladů pro další šíření inovace, případně pro dosažení systémové změny.

Pro podporu tvorby evaluačního plánu inovačních projektů byly zpracovány dva metodické materiály: Šablona evaluačního plánu s pokyny pro její vyplnění a Základní pojmy pro tvorbu a realizaci evaluačního plánu. Tyto materiály mohou využít pro vyhodnocení svých projektů i příjemci z jiných výzev.