Hlavním cílem této pravidelně pořádané akce je umožnit účastníkům navázání mezinárodních kontaktů a nalezení jejich potenciálního zahraničního partnera pro budoucí či již realizované projekty. Na konferenci byly zastoupeny projekty z Polska, Švédska, Estonska, Německa, Finska, Španělska a poprvé také z České republiky. Českou republiku reprezentovaly 4 organizace: Síť mateřských center, Liga lidských práv, Christian College a Vzdělávací institut AGEL, všechny úspěšně splnily své poslání a navázaly nové kontakty s potenciálními zahraničními partnery pro své projektové záměry.

 

Konference byla zahájena prezentací „Současná situace a budoucí výzvy pro kooperaci napříč regiony a zeměmi v rámci ESF“. Za Českou republiku představila oblast podpory Mezinárodní spolupráce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Mgr. Jana Jirků z MPSV, která také seznámila účastníky s tematickým zaměřením a alokací pro právě probíhající novou výzvu č. 77 v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce.

 

Po této úvodní části konference byla zahájena práce ve skupinách – u celkem 6 kulatých stolů se pod zkušeným a interaktivním vedením facilitátorů uskutečnilo představení zastoupených projektů/ organizací a navázání prvních kontaktů pro budoucí mezinárodní spolupráci. V rámci druhého jednacího dne pak jednání u kulatých stolů pokračovala. Účastníci, kteří během prvního dne nenalezli potenciální partnery, měli možnost pokračovat v hledání partnerů u ostatních kulatých stolů. Ti, kteří si již vybrali svého partnera do projektu předchozí den, mohli pracovat na blížší specifikaci svého projektového záměru nebo začít připravovat smlouvu o mezinárodní spolupráci.

 

Další informace k průběhu III Transnational Partner Forum najdete zde. 

Ohlas na fórum od jednoho z českých účastníků najdete zde.

 

Pokud jste se konference nestihli zúčastnit a hledáte pro svůj projekt zahraničního partnera, nemusíte zoufat. Pořadatelská organizace – Centrum evropských projektů, je připravena aktivně pomáhat mezinárodním projektům v hledání svých zahraničních partnerů i mimo rámec pravidelně pořádaných konferencí. Na webových stránkách centra naleznete tzv. „fishing pool“, kde můžete prostřednictvím vyplněného dotazníku prezentovat svůj zájem o navázání mezinárodního partnerství. Více informací naleznete zde: http://www.kiw-pokl.org.pl/en/fishing-pool-database/