Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Vyhledávání zahraničních partnerů

Pro vyhledávání zahraničních partnerů můžete využít své vlastní kontakty (např. z předchozích ů) nebo níže uvedené nástroje pro vyhledávání zahraničních partnerů či nabídky partnerství od zahraničních subjektů.

FISHING POOL - databáze evropských projektů, které hledají zahraniční partnery

„Fishing pool“ obsahuje projektové fiche institucí, které mají zájem o partnerství v mezinárodním projektu. Projekty v databázi jsou tematicky seskupeny (Adaptabilita, Vzdělávání, Zaměstnanost a sociální integrace, Veřejná správa) a údaje se pravidelně aktualizují. Lze vložit i vlastní fichi.

TRANSNATIONAL PARTNER FORUM

Pro zájemce o realizaci mezinárodních projektů pořádá polské Center of European Projects spolu se svými zahraničními partnery tzv. Transnational Partner Forum. Jedná se o setkání zájemců o realizaci projektů mezinárodní spolupráce v rámci ESF z různých evropských zemí, kteří hledají zahraniční partnery pro své projektové záměry.

Informace o uplynulých setkáních:

KALENDÁŘ VÝZEV V DALŠÍCH STÁTECH EU

Přehled aktuálně běžících výzev, ve kterých může Váš potenciální zahraniční partner získat zdroje financování.

TRANSNATIONALITY.EU

Na těchto webových stránkách naleznete užitečné informace týkající se hledání zahraničních partnerů a nabídky partnerství.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Při hledání zahraničních partnerů můžete využít rovněž možnosti sociálních sítí. Nabídky zahraničních partnerství a další zajímavé informace můžete najít například ve skupině "European Community Grants, Calls and Projects" na www.linkedin.com (registrace nutná).

NABÍDKY ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ, KTERÉ HLEDAJÍ PARTNERA pro realizaci svých projektových záměrů:

DATABÁZE "TOOLKIT"

Databáze „Toolkit“ byla vyvinuta s podporou Evropské komise jako nástroj pro výměnu informací o mezinárodní spolupráci. Systém obsahuje tisíce profilů organizací, které mají zájem o mezinárodní spolupráci. Pro přístup je třeba se zaregistrovat jako nový uživatel, poté můžete svůj profil dle potřeby upravovat a aktualizovat.

V rozšířeném vyhledávání lze pomocí filtrů (např. stát, typ organizace, klíčové aktivity organizace, cílové skupiny organizace apod.) nastavit požadovaný profil zahraničního partnera a poté jej kontaktovat.

Na stránkách je rovněž databáze produktů vytvořených v rámci projektů financovaných z ESF a přehled o podpoře mezinárodní spolupráce v jednotlivých členských státech EU.