Akce byla organizována projektem Inclusive Europe (realizátorem projektu je švédská organizace Arbetsmiljöforum) financovaným z prostředků ESF, ve spolupráci se švédskou ESF Council a s polskou organizací Center of European Projects podporující inovativní a mezinárodní aktivity. Koncept Partner Search Fora takto navázal na již zavedená úspěšná mezinárodní setkání v Polsku. 


Fórum bylo uvedeno prezentací ESF programů pro mezinárodní spolupráci v zúčastněných zemích EU. Za Českou republiku představila oblast podpory Mezinárodní spolupráce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Eva Kalinová z MPSV, která také seznámila účastníky s tematickým zaměřením a alokací pro právě probíhající novou výzvu č. 77 v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce.


Po této úvodní části konference byla zahájena práce ve skupinách – u devíti kulatých stolů (celkem se fóra zúčastnilo cca. 110 účastníků ze 7 zemí – Belgie, ČR, Finska, Německa, Litvy, Polska a Švédska) se pod interaktivním vedením facilitátorů ze Švédska a Polska uskutečnilo představení zastoupených projektů/ organizací a navázání prvních kontaktů pro budoucí mezinárodní spolupráci. Za ČR bylo u tří kulatých stolů zastoupeno celkem 5 organizací: Channel Crossings s.r.o., Educa International, o.p.s., Art Movement, o.s., Středočeský vzdělávací Institut Akademie J. A. Komenského a CEARA s.r.o. Všem českým organizacím se podařilo v rámci setkání navázat mezinárodní kontakty pro zastoupené projektové záměry v rámci výzvy 77. Rovněž se podařilo získat prvotní kontakty a zájemce o spolupráci pro projektový záměr Vzdělávacího institutu AGEL, o.p.s., který nebyl na fóru osobně zastoupen, ale postoupil své projektové podklady organizátorům a jeho prezentaci u kulatého stolu zajistila Ing. Eva Kalinová z MPSV. 


Čeští účastníci velmi kladně hodnotili jak úroveň, tak atmosféru celé akce:


„Účast na Partner Search Fóru je skvělou příležitostí, jak navázat kontakty s potenciálními partnery. Velmi oceňuji metodu diskuse projektových záměrů u kulatých stolů. Možnost osobního setkání napomáhá vybudování partnerského vztahu postaveného na vzájemné důvěře.“  
PhDr. Zdeňka Havrlíková, Channel Crossings s.r.o.


„Partner Search Forum je ideální příležitostí pro setkání se zájemci o mezinárodní spolupráci  a navázání přímého kontaktu se zahraničním partnerem a dojednání mnoha detailů pro budoucí projekt. Tento přímý kontakt výzazně urychlí zpracování samotného projektu a aktivní účast zahraničního partnera v projektu může být mnohem lépe definována, což je pro případnou implementaci projektu velmi podstatné.“
Josef Vochozka, Educa International, o.p.s.


Vyhodnocení fóra ze strany jeho organizátorů najdete zde.  


Na Partner Search Forum následující den (13. října 2011) navazovala mezinárodní konference Working Life Transnational Event – tradiční švédská událost, letos poprvé s mezinárodní účastí. Na setkání bylo přítomno cca. 1000 účastníků – většinou švédských odborníků zabývajících se otázkami spojenými s trhem práce. Hlavním cílem tohoto dne bylo sdílení a výměna zkušeností. Část seminářů probíhala ve švédštině s tlumočením do angličtiny, část pak přímo v anglickém jazyce. S velkým zájmem účastníků se setkaly semináře věnované problematice rovných příležitostí, začleňování Romů na evropský pracovní trh a problematice aktivního stárnutí. 


Podrobný program Partner Search Fora a následné konference Working Life Transnational Event najdete zde.