Kontrolní listy k monitorovacím zprávám

Za účelem snížení chybovosti předkládaných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu byly zveřejněny kontrolní listy k monitorovacím zprávám, které jsou vyhlašovateli výzev v OP LZZ používány pro kontrolu zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu.

Doporučujeme všem příjemcům, aby si před odevzdáním zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu podle těchto kontrolních listů sami ověřili úplnost a správnost vyplnění předkládaných dokumentů a maximálně tak omezili vznik chyb, pro které není možné monitorovací zprávy a žádosti o platbu schválit.