Zpět

Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030

Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030

Číslo: 013

Platnost od: 9. 8. 2022 09:00

Platnost do: 22. 12. 2023 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 27. 11. 2023 13:56:44

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

  • 1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

  •  1.2 Rovnost žen a mužů

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 9. 8. 2022
 
Aktualizováno: 4. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel