Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Prevence sociálně patologických jevů u cizinců a pomoc při řešení problémových situací

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00081
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2013

 
22. 04. 2017
 

Centrum pro rodinu a následnou péči

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00003
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

"Správná šance" - Začlenění mládeže ohrožené sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00089
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přijdeme až k Vám 2 – zlepšení místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00033
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vaše šance

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00023
Datum zahájení: 01. 01. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00066
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2012

 
22. 04. 2017
 

Finanční gramotnost - východisko z dluhových pastí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00061
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vzestupná spirála -terénní práce se zadluženými lidmi bez domova a ohroženými ztrátou bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00042
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

NO-XS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00068
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 31. 03. 2014

 
22. 04. 2017
 

Sociální integrace mládeže z dětských domovů - pomoc dětem znevýhodněným při vstupu na trh práce a udržení si zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00031
Datum zahájení: 01. 08. 2011
Datum ukončení: 31. 07. 2014

 
22. 04. 2017
 

Profesním vzděláváním ke zvyšování kvality Farní charity Dvůr Králové nad Labem

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00059
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2013

 
22. 04. 2017
 

Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00031
Datum zahájení: 01. 01. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2013

 
22. 04. 2017
 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách trochu jinak

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00092
Datum zahájení: 01. 09. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2012

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytovaných služeb ve Šternberku II.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00037
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2013

 
22. 04. 2017
 

Vesna vzdělává v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00184
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2013

 
22. 04. 2017
 

Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00019
Datum zahájení: 01. 09. 2011
Datum ukončení: 31. 08. 2013

 
22. 04. 2017
 

Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00028
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ V DOMOVĚ MAGNOLIE

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00160
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2013

 
22. 04. 2017
 

DpS Podbořany: Standardy kvality v poskytování sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00018
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pracovníků, analýzy standardů a plány rozvoje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00167
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017