Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00020
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zohlednění sociálních hledisek s důrazem na podporu zaměstnatelnosti v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek - implementace evropské praxe na českých příkladech

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00455
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Komunitní společenství, cesta ke vzdělání, sebevědomí a práci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00326
Datum zahájení: 10. 12. 2012
Datum ukončení: 27. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00179
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00448
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Regionální centrum na podporu sociálního podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00212
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2013

 
22. 04. 2017
 

Příprava a podpora podnikání žen v Jihomoravském kraji s využitím zahraničních zkušeností

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00150
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00400
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přenos inovativních nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti problematických skupin

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00048
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 01. 2014

 
22. 04. 2017
 

Restart

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00377
Datum zahájení: 07. 12. 2012
Datum ukončení: 20. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Společně za život bez násilí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00426
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přeshraničně na Třinecku - rozvoj místního partnerství Třinecku pro vznik přeshraničního trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00162
Datum zahájení: 02. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mezinárodní tématická síť pro výměnu zkušeností v zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00424
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00358
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

ONE - Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00013
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mentoring otevírá dveře

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00012
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00190
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2014

 
22. 04. 2017
 

Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00294
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zahraniční zkušenosti s integrací cizinců na trh práce v oblasti automotive průmyslu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00336
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inspiration: Sachsen

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00006
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2014

 
22. 04. 2017