Upravit filtr
Upravit filtr

Centrum pro rodiny KAPPA-HELP

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015400
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 31. 03. 2022

 
04. 05. 2020
 

Příměstské tábory Lesní mateřské školy Šemíček

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011803
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
08. 09. 2020
 

Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 2 - Kočičky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015612
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Rozvoj sociálních služeb a sociální práce v OPU Praha

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015166
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Nová organizace a vedení asistence

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 05. 2022

 
09. 09. 2020
 

Odpovědný přístup k veřejným nákupům - Strategické zadávání veřejných zakázek

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
04. 05. 2020
 

Zvyšujeme zaměstnanost - Oslavan a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011320
Datum zahájení: 01. 03. 2019
Datum ukončení: 31. 08. 2020

 
04. 05. 2020
 

Inovace v sociální práci aneb cestou pohádek a příběhů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 31. 07. 2021

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina AV - Viola

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014643
Datum zahájení: 01. 11. 2019
Datum ukončení: 30. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Nová pracovní místa - Hotel pod Zvičinou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015203
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2021

 
04. 05. 2020
 

Dětská skupina Hlubočky - Geniátorek II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015809
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 31. 01. 2022

 
04. 05. 2020
 

Model návazné péče osob po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku v komunitní rehabilitaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015310
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
09. 09. 2020
 

Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015213
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
08. 09. 2020
 

Moderní komunitní sociální služby

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015379
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2022

 
04. 05. 2020
 

Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
09. 09. 2020
 

Podpora inovativních metod sociální práce, rozvoj síťování na místní úrovni a meziresortní spolupráce na území MAS Opavsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015296
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Indikátory kvality v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015168
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
08. 09. 2020
 

Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 04. 2022

 
04. 05. 2020
 

Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015344
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
09. 09. 2020