Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
 • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
 • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
 • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
 • null Metodiky sebeevaluace
 • null Doporučení pro příjemce projektů přímého přidělení s plánovanou sebeevaluací
 • 251k
  Uveřejněno
  5893x
  11.4.2019 12:31
 • 1,5MB
  Uveřejněno
  1497x
  23.4.2018 15:50

Metodika pro sebeevaluaci nesoutěžních projektů IP 4.1

29.4.2016 10:39 ZIP Komprimovaný soubor

Investiční priorita 4.1 (Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy).

Stáhnout soubor (2MB)
Staženo 1 839x

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
ZIP ZIP
Metodika pro sebeevaluaci nesoutěžních projektů IP 4.1
2MB 29.4.2016 10:39

Závěrečný dotazník o výsledcích

Pravidla OPZ stanovují, že příjemce musí k závěrečné zprávě o realizaci projektu předložit dotazník, který se zaměřuje na výsledky projektu (nad rámec indikátorů) a případné vyhodnocení postupu realizace, pro které není prostor ve zprávách o realizaci projektu. K získání údajů od příjemce využívá řídicí orgán aplikaci umožňující vyplnění údajů prostřednictvím internetového prohlížeče, dotazník je k vyplnění na odkazu: https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/984218. Pouze pro informaci je k dispozici textový soubor, v němž se příjemce může seznámit s rozsahem a charakterem otázek, na které od něj bude vyžadována odpověď. Upozorňujeme, že odpovědi se nevyplňují do zveřejněného textového souboru.