V dopoledním bloku věnovaném genderovému mainstreamingu byla představena činnost mezinárodní sítě The Community of Practice on Gender Mainstreaming. Účastníci a účastnice semináře byli blíže seznámeni zejména s obsahem a výstupy tematických konferencí pořádaných touto sítí, které se týkaly platové nerovnosti žen a mužů, institucionální podpory genderového mainstreamingu, genderových aspektů evaluací, genderové problematiky v rámci strategie Evropa 2020 a genderového rozpočtování. Dále byly přestaveny webové stránky vytvořené sítí The Community of Practice on Gender Mainstreaming, které obsahují podrobný návod na implementaci genderového mainstreamingu do Evropského sociálního fondu. Následovala prezentace interaktivní hry, které zvyšuje povědomí o genderové problematice na sociálních sítích. Prostor byl věnován také zkušenostem z Evropského sociálních fondu v Německu s uplatňováním genderového mainstreamingu v evaluacích a v rozpočtování. Řídící orgán OP LZZ následně představil návrh nového pojetí horizontálního tématu rovné příležitosti pro příští programovací období, který do značné míry vychází právě ze standardů pro implementaci genderového mainstreamingu vytvořených mezinárodní sítí The Community of Practice on Gender Mainstreaming. Zástupkyně oddělení rovných příležitostí žen a mužů MPSV na závěr dopoledního bloku představila projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR, který je realizován za podpory OP LZZ.

V odpoledním bloku zaměřeném  na téma Age managementu byly kromě mezinárodní sítě představeny i 2 projekty k danému tématu realizované z OP LZZ. Projekt Strategie Age Managementu v České republice a Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji. Zástupci zahraničního partnera (Belgie - Vlámský region) prezentovali, jak je téma Age Managementu vnímáno v Belgii a představili příklady dobré praxe. Závěr odpolední části semináře byl věnován  Národnímu akčnímu plánu podporujícímu pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.

 

Soubory ke stažení: