Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Číslo: 010

Platnost od: 28. 7. 2022 10:00

Platnost do: 30. 5. 2025 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 7. 2022 14:00

Alokace v Kč: 1 220 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:44:46

Specifický cíl:
  • 4.1 Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování
    Priorita:
  • Priorita 4 - Materiální pomoc nejchudším osobám

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 28. 7. 2022
 
Aktualizováno: 8. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel