Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Číslo: 013

Platnost od: 3. 8. 2015 08:00

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2015 00:00

Alokace v Kč: 179 392 000

Poslední aktualizace dat: 26. 2. 2024 11:37:08

Specifický cíl:
 • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.2 Rovnost žen a mužů
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů 

 • Do výzvy bylo podáno celkem 475 projektových žádostí.
 • Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže), která proběhla ve dnech 11. – 15. dubna 2016.
 • Přehled podpořených projektů a projektů schválených do zásobníku lze nalézt v závěrečné části zápisu.
 • Zápis z jednání výběrové komise (11. - 15. 4. 2016)
 • Prezenční listiny

Soubory ke stažení:

Osobní konzultace:

 • V případě potřeby osobní konzultace se obraťte na Mgr. Ilonu Johnovou Koukalovou (e-mail: ilona.johnova@mpsv.cz).

Dotazy k výzvě:

 • Dotazy k výzvě je možné pokládat prostřednictvím diskusního klubu fóra ESF. 

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 3. 8. 2015
 
Aktualizováno: 8. 6. 2018