Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 013 "Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Číslo: 013

Platnost od: 3. 8. 2015 8:00

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

 

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů 

  • Do výzvy bylo podáno celkem 475 projektových žádostí.
  • Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže), která proběhla ve dnech 11. – 15. dubna 2016.
  • Přehled podpořených projektů a projektů schválených do zásobníku lze nalézt v závěrečné části zápisu.
  • Zápis z jednání výběrové komise (11. - 15. 4. 2016)
  • Prezenční listiny

Soubory ke stažení:

Osobní konzultace:

  • V případě potřeby osobní konzultace se obraťte na Mgr. Ilonu Johnovou Koukalovou (e-mail: ilona.johnova@mpsv.cz).

Dotazy k výzvě:

  • Dotazy k výzvě je možné pokládat prostřednictvím diskusního klubu fóra ESF. 

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 27. 7. 2015
 
Aktualizováno: 12. 1. 2017