Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Číslo: 014

Platnost od: 3. 8. 2015 08:00

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2015 00:00

Alokace v Kč: 24 000 000

Poslední aktualizace dat: 27. 11. 2023 13:50:05

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů 

Do výzvy bylo podáno celkem 54 projektových žádostí. Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže), která proběhla ve dnech 10. a 17. března 2016. Přehled podpořených projektů a projektů schválených do zásobníku lze nalézt v závěrečné části zápisu. 

Soubory ke stažení:

Dotazy k výzvě:

  • Dotazy k výzvě je možné pokládat prostřednictvím diskusního klubu fóra ESF. 

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

 

 


 
Uveřejněno: 3. 8. 2015
 
Aktualizováno: 8. 6. 2018