Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV

Číslo: 017

Platnost od: 27. 8. 2015 08:00

Platnost do: 29. 6. 2018 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2015 00:00

Alokace v Kč: 980 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:24

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Text výzvy byl k 2. 3. 2016 aktualizován: změna spočívá v zařazení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí ČR mezi oprávněné žadatele a vypuštění Úřadu práce ČR z oprávněných žadatelů.

Text výzvy byl k 1. 2. 2017 aktualizován. Změny: název výzvy, oprávnění žadatelé, vymezení dílčí alokace pro FDV, odkazy na právní akty pro poskytnutí podpory, kontaktní údaje vyhlašovatele.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 27. 8. 2015
 
Aktualizováno: 31. 5. 2018