Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Specifický cíl: Specifickými cíli výzvy č. 021 "Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Číslo: 021

Platnost od: 3. 8. 2015 8:00

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 3. 8. 2015.

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 27. 7. 2015
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017