Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Číslo: 022

Platnost od: 23. 9. 2015 08:00

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:14

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 23. 9. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017