Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo: 023

Platnost od: 21. 9. 2015 08:00

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015 00:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:26

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

V rámci výzvy č. 23 nebudou poskytovány osobní konzultace a nebudou konzultovány celé projekty; pouze konkrétní dotazy k projektům. 


 
Uveřejněno: 21. 9. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017