Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1)

Číslo: 026

Platnost od: 28. 3. 2023 09:00

Platnost do: 8. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 3. 2023 09:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 5. 6. 2023 09:31:44

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Kontaktní osoby: 

Michaela Ženčuchová (michaela.zencuchova@mpsv.cz, +420 950 193 920)

Lada Doktor (lada.doktor@mpsv.cz, +420 950 195 715)

Priorita:

4 Materiální pomoc nejchudším osobám

Specifický cíl:

4.1 Materiální pomoc nejchudším osobám

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 28. 3. 2023
 
Aktualizováno: 17. 4. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel