Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1)

Číslo: 026

Platnost od: 28. 3. 2023 09:00

Platnost do: 8. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 3. 2023 09:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:43:27

Specifický cíl:
  • 4.1 Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování
    Priorita:
  • Priorita 4 - Materiální pomoc nejchudším osobám

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Kontaktní osoby: 

Michaela Ženčuchová (michaela.zencuchova@mpsv.cz, +420 950 193 920)

Lada Doktor (lada.doktor@mpsv.cz, +420 950 195 715)

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 28. 3. 2023
 
Aktualizováno: 4. 4. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel