Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV

Číslo: 038

Platnost od: 30. 10. 2015 08:00

Platnost do: 29. 6. 2018 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 22 788 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:31

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněnými žadateli jsou pouze:

  • Centrum sociálních služeb Hrabyně
  • Centrum Kociánka
  • Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 30. 10. 2015
 
Aktualizováno: 21. 2. 2018