Implementace opatření na zajištění rovného odměňování

Číslo: 038

Platnost od: 31. 8. 2022 09:00

Platnost do: 31. 8. 2023 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 170 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

  • 1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

  •  1.2 Rovnost žen a mužů

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 31. 8. 2022
 
Aktualizováno: 31. 8. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel