Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 042 "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. " je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

Číslo: 042

Platnost od: 16. 12. 2015 8:00

Platnost do: 31. 10. 2016 12:00

Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování

Prioritní osa: Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. 12. 2015.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 25. 11. 2015
 
Aktualizováno: 22. 3. 2017