Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva

Číslo: 042

Platnost od: 16. 12. 2015 08:00

Platnost do: 31. 10. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 12. 2015 00:00

Alokace v Kč: 791 751 066

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:40:49

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

18. 3. 2020 Reakce ŘO OPZ na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 16. 12. 2015
 
Aktualizováno: 18. 3. 2020