Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Číslo: 046

Platnost od: 31. 3. 2016 08:00

Platnost do: 28. 6. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 276 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:07

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie IPRÚ.

Zároveň je výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídicím výborem IPRÚ příslušné strategie. 

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 31. 3. 2016
 
Aktualizováno: 18. 9. 2020