Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace

Číslo: 054

Platnost od: 1. 6. 2016 04:00

Platnost do: 31. 5. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 6. 2016 04:00

Alokace v Kč: 726 387 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:23

Specifický cíl:
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 1. 6. 2016
 
Aktualizováno: 27. 8. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel