Podpora sociálního podnikání

Číslo: 067

Platnost od: 31. 5. 2016 08:00

Platnost do: 30. 9. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 6. 2016 04:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:48

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Text a přílohy výzvy:

Další informace:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce


 
Uveřejněno: 31. 5. 2016
 
Aktualizováno: 4. 11. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel