ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1)

Číslo: 096

Platnost od: 1. 3. 2023 12:00

Platnost do: 3. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2023 12:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:46:00

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Typ výzvy: otevřená

Klub je aktuálně viditelný a přístupný všem registrovaným uživatelům na www.esfcr.cz, aby bylo možné pokládat dotazy související s výzvou a podáním žádosti o finanční podporu.

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

Doporučujeme Vám před seminářem podrobně projít dokumenty: 

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 096


 
Uveřejněno: 1. 3. 2023
 
Aktualizováno: 5. 2. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel