Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Číslo: 099

Platnost od: 20. 10. 2022 12:00

Platnost do: 28. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 20. 3. 2023 15:07:05

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňovaní
 

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 20. 10. 2022
 
Aktualizováno: 28. 11. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel