Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor poradenství a zprostředkování vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí (Opatření 2.1)

Obsah:

 

Dne 21. prosince 2004 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem poradenství a zprostředkování vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí (pro část opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí).

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor poradenství a zprostředkování SSZ
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Žádosti předkládejte do 18. 3. 2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.