Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Obsah:

 

V úterý 25. října 2005 hlavní město Praha vyhlásilo třetí kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 3 v opatření 2.1 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Uzávěrka příjmu žádostí je v pátek 6. ledna 2006. K rozdělení je připraveno více než 270 mil. Kč, pokud bude tato částka rozdělena, nebude do konce tohoto programového období vyhlášena další výzva v opatření 2.1. Detailní informace naleznete v oficiálním textu výzvy.