Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v Chemoplast BEC, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13312

Název zakázky: Vzdělávání v Chemoplast BEC, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Chemoplast BEC, a.s.

Sídlo zadavatele: Pražská 1602/7, 678 01 Blansko

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Alena Nečasová
  • Telefon: +420606708586
  • E-mail: necasova@chemoplast.cz

IČ zadavatele: 28293428

DIČ zadavatele: CZ28293428

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Tereza Tesařová
  • Telefon: +420606708586
  • E-mail: tesarova@chemoplast.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Pražská 1602/7, 678 01 Blansko

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz výzva

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • viz výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz výzva

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 2. 2020
 
Aktualizováno: 11. 2. 2020