Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
07.08.2020 03:51:41 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...
Zpět

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část X.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11028

Název zakázky: Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část X.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Radim Holiš, starosta města

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ing. Jan Hajzler
  • Telefon: +420571661178
  • E-mail: verejne.zakazky@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 4. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna - město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v níže uvedených vzdělávacích kurzech.

  • Projektové řízení (4 dny)
  • Projektové řízení (1 den)

Více viz Zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • nejnižší nabídková cena

Více viz Zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
viz Zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271. Odkaz na profil zadavatele je uveden také na webových stránkách zadavatele: www.roznov.cz, v sekci veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
viz Zadávací dokumentace

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2017
 
Aktualizováno: 10. 5. 2017