Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti BAUMÜLLER Brno, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13624

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti BAUMÜLLER Brno, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: BAUMÜLLER Brno, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Skalice nad Svitavou 72, 679 01 Skalice nad Svitavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Evžen Holiš
 • Telefon: +420724203304
 • E-mail: e.holis@baumueller.cz

IČ zadavatele: 49711121

DIČ zadavatele: CZ49711121

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lucie Svobodová
 • Telefon: +420516499123
 • E-mail: l.svobodova@baumueller.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Skalice nad Svitavou 72, 679 01 Skalice nad Svitavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 5 vzdělávacích kurzů v oblasti Obecné IT, 10 vzdělávacích kurzů v oblasti Měkké a manažerské dovednosti a 2 jazykové kurzy. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku.

 

Specifikace a rozsah vzdělávacích kurzů:

 

Kurzy v oblasti Obecné IT:

Školení MS Excel – základní kurz

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Základní pojmy – buňky, řádky, sloupce, listy, sešity
Práce se sešity – nový sešit, uložení, otevření a zavření sešitu
Práce s listy – vložení, přesun, kopie, přejmenování a odstranění listu
Základní operace s buňkami – editace, výběr, kopírování a přesun, vkládání a odstranění
Formátování buněk – použití číselných formátů buněk, kopírování formátu, odstranění formátu
Vyplňování posloupností a řad
Vkládání a kopírování vzorců
Relativní a absolutní adresace na buňky
Vkládání funkcí automatického shrnutí, použití průvodce Vložit funkci
Podmíněné formátování – základní pravidla, datové pruhy, barevné škály a sady ikon
Řazení a filtrování dat – použití automatického filtru, filtry textu a čísel
Nástroj Najít a Nahradit a jeho využití
Vkládání grafických objektů – obrázky, snímky obrazovky, diagramy SmartArt
Způsoby zobrazení listu
Nastavení záhlaví a zápatí listu
Vzhled stránky – nastavení stránky před tiskem, tisk
Práce s okny – ukotvení příček, zobrazení více listů
Grafy – základní typy grafů a jejich formátování
Strukturované tabulky – úvodní seznámení se strukturovanými seznamy
Šablony sešitů a jejich použití

 

Školení MS Excel – pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 9 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení
Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení
Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota
Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití
Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených
Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů
Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců
Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů 
Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů
Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo
Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu
Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů
Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty
Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů
Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase

 

 

Školení MS PowerPoint

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Práce s textem, vkládání grafů a obrázků
Vlastní rozložení snímku
Motivy a varianty, import motivu
Načítání snímků z externích zdrojů
Vložení a propojení objektů (tabulka Excelu ...)
Vložení akcí pod texty a objekty
Tlačítka akcí
Animace podrobně
Komentáře a porovnání prezentací
Práce s multimédii
Vložení zvuku, videa a záznamu obrazovky
Vytvoření videa z prezentace
Vlastní prezentace
Online prezentace
Determinanty tvorby prezentace a její předvádění - tipy a triky

 

Školení SolidWorks – základní kurz

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 10 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Seznámení s uživatelským prostředím SolidWorks
Nastavení a ovládání
Skicování a kótování
Použití vazeb ve skice
Základní techniky modelování objemových součástí
Standardní techniky modelování objemových součástí
Základy modelování plechových dílů
Základy modelování svařovaných konstrukcí
SimulationXpress
Princip vytváření sestav
Základní nástroje pro práci se sestavami
Modelování součástí v kontextu sestavy
Knihovna normalizovaných součástí Toolbox
Tvorba výkresové dokumentace
Tvorba razítka výkresu

 

Školení SolidWorks – pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 10 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Pokročilé skicování: Odpojit segment při přetažení, Průsečík, Virtuální vrchol, opravit skicu, rozdělit entity, Odsazení na povrchu, Úsek, Průsečnice a další
Práce s prvky: Křivka řízená rovnicí, Kónické zaoblení, Ohnout, Protnout, Pokročilé díry, Proměnné pole, Deformovat a další
Nástroje pro práci v dílech: Položky stromu, Roleta zmrazení, Filtr stromu, DimXpert, Převést na těla a další
Nástroje pro práci v sestavách: Vybrat jiný, Izolovat, Stavy zobrazení, Pokročilý výběr, Vizualizace sestavy, Ovladač vazeb, SpeedPak, Treehouse a další
Výkresová dokumentace: 3D pohled výkresu, Nahradit model, Zrcadlit pohledy, Kopírovat formát a další

 

Kurzy v oblasti Měkké a manažerské dovednosti:

Metoda 5S

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 19 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Úvod do 5S a výběr vzorového pracoviště, kde bude 5S uplatněno
5S jako jednoduchá a univerzální metoda pro vytváření těch nejlepších pracovišť
Co musíme udělat ještě před realizací 1. S
Proč třídit a proč je třídění nezbytně nutným prvním krokem k další úspěšné implementaci
Uspořádání nezbytně nutného ve druhém kroku není jen pro šéfa nebo návštěvu
Úspěšnou realizací prvních dvou kroků nemáme ještě vyhráno, jsme ale na velmi dobré cestě k úspěchu
S čištěním a nepořádky nečekáme až na krok třetí, kdy zařazujeme čistotu a pořádek do průběhu každé směny
Pravidla a standardy, včetně nástrojů pro jejich zavedení a dodržování jsou úlohou kroku čtvrtého
Pátý krok nabádá ke stálému udržování a zlepšování
Důraz na správný postup, a neb jak správně řadit jednotlivá eska
Jak získat lidi, aby to chtěli a nikdy nepřestávali?
Benefity pro firmu
Benefity pro jednotlivce

 

Metoda TPM a SMED

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 19 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Úvod do TPM a výběr vzorového pracoviště, kde bude TPM uplatněno
Vliv strojů a zařízení na dodávky zákazníkům a typické situace ve firmě
Současný stav, akce pro zlepšení a PROČ TPM?
Význam a cíl TPM
Provázanost TPM a 5S
Měření a dokumentace celkové efektivity zařízení
Jednotlivé ztráty ve využití strojů a zařízení
Přístup k údržbě a jejich druhy
Havarijní/defektivní údržba
Preventivní údržba
Prediktivní údržba
Autonomní údržba
Plánování údržby, četnosti a zodpovědnosti
Provedení plánovaných úkonů a záznam o provedení
7 kroků k autonomní údržbě
Postup pro zavedení TPM ve firmě
Úvod do SMED a výběr vzorového pracoviště, kde bude SMED uplatněno
Seřízení dříve a nyní
Potřeby rychlého seřízení
Z čeho se seřízení skládá?
Měření a zaznamenání současného stavu procesu seřízení (/přeseřízení/výměny/přestavby), analýza současného stavu
SMED – 3 kroky redukce času
Odstraňování ztrát a plýtvání a další redukce časů
Analýza podle priorit
Návrhy na odstranění úzkých míst, ztrát a plýtvání
Realizace návrhů a ověření v praxi

 

Metoda FMEA

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 19 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Principy FMEA
Klíčové faktory efektivní aplikace FMEA
Souvislost a návaznost FMEA na další metody
Vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality využívané při FMEA
FMEA procesu - cíle, možnosti, předpoklady, jednotlivé kroky
Procvičení na vybraném procesu

 

Leadership

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Leadership – cesta k uskutečnění vize

manažer vs. lídr – vztah k práci, k ostatním a k sobě samému
charakteristika lídra – osobní profil a postoj k vedení lidí
kompetence lídra – co dělá lídra a jaký lídr jsem / mám / mohu být já

Nastavení očekávání – lídr určuje směr

dosahování výsledků – jak lídr vede své lidi
leadership v praxi – práce s vyžadováním a vztahem, respektem a důvěrou
přirozená vs. formální autorita – se kterou lídr pracuje a proč
vnitřní a vnější motivace – ke které sahá lídr, proč a jak

Leadership v každodenní praxi – role lídra na cestě k cíli

osvědčené strategie a styly vedení
zpětná vazba, která funguje
delegování – komu a jak svěřit úkoly v týmu
tým, který se vede k cíli sám

Překážky jako výzvy
myšlení od problému vs. myšlení k příležitosti – lídr jako kouč
volnost vs. přísnost – kdy nechat lidi dělat, co umí, a kdy jasně velet
myšlení a rozhodování lídra – čtyři vrstvy myšlení

 

 

 

 

 

 

Manažerské techniky

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Autorita manažera
Manažerské styly
Typologie osobností
SWOT analýza
Vedení lidí, schopnost rozhodovat
Způsoby vedení lidí
Situační vedení lidí
Delegování – nástroj řízení
Manažerský systém GRID
Manažerské přístupy a způsoby vedení lidí
Přednosti delegování
Zadávání a přijímání úkolů
Zpětná vazba – hodnocení plnění úkolů
Vnitřní motivace k plnění úkolů
Asertivita a manažerské vyjednávání

 

Vnitrofiremní komunikace

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Co je interní komunikace

proč se touto oblastí zabývat
základní složky interní komunikace
role managementu v interní komunikaci
interní komunikace v organizační struktuře firmy

Strategie interní komunikace

správné nastavení
cílové skupiny a jak na ně působit
„tone of voice“ aneb interní komunikace v souladu s firemní kulturou
měření efektivity interní komunikace

Nástroje interní komunikace

optimální nastavení komunikačního mixu
tradiční vs. elektronické nástroje
periodické vs. neperiodické nástroje
interní kampaně

 

Logistika v praxi

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 8 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Předmět, obsah a úloha logistiky
Cíl logistiky, cíl podnikové logistiky
Základní logistické principy
Klíčové logistické činnosti
Definování praktického zadání na workshop
Individuální a společný rozbor
Integrovaná tvorba řešení
Návrh layoutu a sledování cílů
Volba skladovacích variant
Určení materiálových toků
Výběr optimální varianty
Stanovení a popis procesů logistiky
Definování rizik a jejich zohlednění v konceptu
Ovlivňující faktory v praxi a jejich začlenění
Řešení dopravní obsluhy IN / OUT
Zásahy s překvapením na test správné úvahy
Finální řešení konceptu a prezentace

 

Distribuční logistika

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 9 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Základní pojmy – historie a vývoj logistiky, vymezení pojmu logistika
Předmět, obsah a úloha logistiky – cíl logistiky, cíl podnikové logistiky, základní logistické principy, klíčové logistické činnosti
Širší a užší pojetí logistiky, integrální logistika
Podniková strategie a logistika
Logistika jako konkurenční výhoda
Marketing a logistika
Životní cyklus výrobku
Zákaznický servis a úroveň služeb
Logistické systémy
Informace a informační systém v logistice
Distribuce – logistický (dodavatelský) řetězec, fyzická distribuce, distribuční struktura, distribuce obchodu
Doprava – Definice dopravy, základní dělení dopravy, přednosti a nedostatky jednotlivých typů dopravy, sféry uspokojování dopravy, přemisťovací, dopravní a přepravní proces

 

APQP a PPAP

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 16 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Požadavky na management kvality podle IATF 16949:2016
Identifikace a způsob aplikace specifických požadavků zákazníků
Zásady plánování kvality produktu a výrobního procesu
Zásady a použití APQP (Advanced Product Quality Planning)
Etapy procesu APQP a obecný časový program
Plánování kvality produktu – odpovědnost za návrh a vývoj, výstupy z navrhování výrobku
Plánování kvality výrobního procesu – vstupy a výstupy z navrhování procesu
Validace výrobku a procesu – souvislosti s PPAP (Production Part Approval Process)
Povinnosti dodavatele a zákazníka při plánování a prokazování kvality výrobku a výrobního procesu

 

Účel a význam PPAP
Co jsou „první vzorky“
Významná výrobní dávka
Podmínky sériové výroby
Úroveň dokládaného postupu PPAP – dle požadavku zákazníka
Příprava potřebných dokumentů
Příprava potřebných záznamů
Provedení postupu pro uvolnění výrobku
Interní uvolnění
Uvolnění zákazníkem
Uvolnění prvních vzorků s podmínkou
Vyhodnocení
Vyhledání příležitostí ke zlepšení
Zavedení návrhů ke zlepšení
Ověření dosažené účinnosti
Stav předložení dílu

 

Kaizen

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 16 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

KAIZEN jako stále postupující změna, vytrvalá a opakovaná; „KAI“ změna, „ZEN“dobré, KAIZEN = DOBRÁ ZMĚNA
Využívání postupu drobných kroků a systematické zpětné vazby
Využití dobrých i špatných zkušeností, zhodnocení potenciálu zaměstnanců
Základy práce s týmem, typy povah a volba přístupů
Tvorba hodnot – 7 způsobů plýtvání (MUDA)
Volba a aplikace různých nástrojů pro konkrétní případy, například: Ishikawa diagram příčin a následků, vývojové diagramy, histogramy, metoda 5S, FMEA a management rizik, 5x proč, QFD, FTA

 

Jazykové kurzy:

Angličtina pro středně pokročilé

rozsah kurzu: 37 hodin po 60 minutách pro 9 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Overview: the present and the future
The past
Obligation and ability
Present perfect simple and continuous
Questions
Modifying comparatives
Past perfect simple and continuous
Articles
Futures
Future perfect and future continuous
–ing forms and infinitives
Conditional structures
Advice and permission
Emphasis
Used to, be used to, get used to, would
Wishes and regrets
Preparatory it
Quantifiers with countable and uncountable nouns
Passives
Have/ get something done

 

Němčina pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 37 hodin po 60 minutách pro 27 zaměstnanců ve 4 skupinách
obsah kurzu:

vztažné věty
příslovce místa
infinitiv s zu
druhý pád
minulý čas préteritum
opakování časových údajů
užívání perfekta a préterita
vedlejší věty s während
vedlejší věty s obwohl
zdrobněliny
opakování osobních zájmen
věty s darum
skloňování přídavných jmen
věty s damit a um … zu
sloveso lassen
věty s je … desto a weder … noch
textová koherence
předložky se čtvrtým pádem
spojka nicht nur … sondern auch
zájmeno derselbe
Konjunktiv II
předminulý čas
tázací zájmena
skloňování přídavných jmen
spojka sowohl … als auch
předložky wegen a während
časové věty
slovotvorba
podmínková souvětí
opakování vedlejších vět
infinitiv
infinitiv s zu
slabé skloňování podstatných jmen
druhý pád
zájmenná příslovce
vztažné věty
věty s entweder … oder
modální částice
přídavná jména
zápor
opakování zájmena man
trpný rod
vyjadřování domněnek
sloveso werden
časové údaje

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Rozsah 1 vyučovací hodiny je 60 minut.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel požaduje po uchazeči podání nabídky na zakázku jako celek.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2020 – srpen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Skalice nad Svitavou 72, 679 01 Skalice nad Svitavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (40 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny (viz projektové dokumenty výzvy 97). Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání a celkové systematičnosti, tedy provázání poskytovaných služeb do jednoho užitného celku.

  Hodnocení bude probíhat podle následující stupnice:

  Bodové hodnocení

  Slovní ohodnocení

  1–33 bodů

  Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (případně jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby není v nabídce dostatečně určitě popsán a neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu. Není zohledněn komplexní přístup k plnění zakázky a celkový popis způsobu realizace zakázky neposkytuje obraz efektivního způsobu realizace zakázky, který zadavatele nebude zatěžovat dodatečnými náklady (ať již finančními či časovými). Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

  34–66 bodů

  Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v nabídce popsán, ale neposkytuje komplexní popis tohoto procesu a neposkytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu. komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn částečně (s výhradami zadavatele) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje pouze částečné informace, ze kterých nevyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými).  Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

   67–100 bodů

  Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v precisně nabídce popsán a poskytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu, která zadavateli umožní efektivní evaluaci přínosů veřejné zakázky. Komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn ve vysoké úrovni (včetně detailního popisu) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje dostatečné informace, ze kterých vyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými). Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

   

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  certifikace ECDL;
  certifikát prokazující znalost metody FMEA;
  certifikát prokazující znalost v oblasti LEAN;
  certifikát prokazující znalost metody PPAP a APQP;
  VŠ diplom se zaměřením na logistiku.

   

  Dané požadavky mohou být prokázány více lektory.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15 denní splatností.
Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení, případně rovněž elektronickou kopii na CD.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1130000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 19. 10. 2020

Datum ukončení: 19. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 9. 2020
 
Aktualizováno: 21. 10. 2020