Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13392

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: JHV – ENGINEERING s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 641, 533 51 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaromír Hvížďala
 • Telefon: +420777770999
 • E-mail: jaromir.hvizdala@jhv.cz

IČ zadavatele: 25922505

DIČ zadavatele: CZ25922505

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michaela Jiráňová
 • Telefon: +420728728350
 • E-mail: michaela.jiranova@jhv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nádražní 641, 533 51 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 12 vzdělávacích kurzů v oblasti Obecné IT, 11 vzdělávacích kurzů v oblasti Měkké a manažerské dovednosti a 12 vzdělávacích kurzů v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku.

 

Specifikace a rozsah vzdělávacích kurzů:

 

Kurzy v oblasti Obecné IT:

 

Školení MS Excel – základní kurz

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 28 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Základní pojmy – buňky, řádky, sloupce, listy, sešity
Práce se sešity – nový sešit, uložení, otevření a zavření sešitu
Práce s listy – vložení, přesun, kopie, přejmenování a odstranění listu
Základní operace s buňkami – editace, výběr, kopírování a přesun, vkládání a odstranění
Formátování buněk – použití číselných formátů buněk, kopírování formátu, odstranění formátu
Vyplňování posloupností a řad
Vkládání a kopírování vzorců
Relativní a absolutní adresace na buňky
Vkládání funkcí automatického shrnutí, použití průvodce Vložit funkci
Podmíněné formátování – základní pravidla, datové pruhy, barevné škály a sady ikon
Řazení a filtrování dat – použití automatického filtru, filtry textu a čísel
Nástroj Najít a Nahradit a jeho využití
Vkládání grafických objektů – obrázky, snímky obrazovky, diagramy SmartArt
Způsoby zobrazení listu
Nastavení záhlaví a zápatí listu
Vzhled stránky – nastavení stránky před tiskem, tisk
Práce s okny – ukotvení příček, zobrazení více listů
Grafy – základní typy grafů a jejich formátování
Strukturované tabulky – úvodní seznámení se strukturovanými seznamy
Šablony sešitů a jejich použití

 

Školení MS Excel – pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 11 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení
Úvodní opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk - hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení
Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota
Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití
Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených
Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů
Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců
Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, práce s okny, tisk názvů 
Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů
Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo
Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu
Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů
Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL
Tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou – úvodní seznámení
Vkládání užitečných funkcí a jejich vnořování - funkce logické, vyhledávací, statistické, textové, funkce pro práci s daty
Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování
Zámek listu a sešitu
Hypertextové odkazy – vkládání a příklady použití
Vkládání rukopisných rovnic
Grafy - pokročilejší formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, vkládání minigrafů, nové typy grafů
Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase

 

Školení MS PowerPoint

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 9 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Práce s textem, vkládání grafů a obrázků
Vlastní rozložení snímku
Motivy a varianty, import motivu
Načítání snímků z externích zdrojů
Vložení a propojení objektů (tabulka Excelu ...)
Vložení akcí pod texty a objekty
Tlačítka akcí
Animace podrobně
Komentáře a porovnání prezentací
Práce s multimédii
Vložení zvuku, videa a záznamu obrazovky
Vytvoření videa z prezentace
Vlastní prezentace
Online prezentace
Determinanty tvorby prezentace a její předvádění - tipy a triky

 

Školení MS Word – pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 29 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Nastavení uživatelského prostředí
Profesionální formátování dokumentů
Automatizace práce s dokumentem
Práce se styly
Víceúrovňové a vlastní odrážky a číslování
Vytváření vlastních šablon dokumentů
Automatický obsah
Poznámky pod čarou a vysvětlivky
Automatický titulek
Záložky
Křížový odkaz
Rejstřík a seznamy
Komentáře
Hypertextové odkazy
Oddíly (tvorba a práce s nimi; různá záhlaví a zápatí v dokumentu; různé orientace stránek v jednom dokumentu)
Sloupce
Hromadná korespondence
Týmová práce: sledování změn dokumentů (revize), porovnávání dokumentů
Další způsoby tvorby tabulek, vkládání a propojování tabulek z MS Excel
Grafy
Vlastní úprava panelu nástrojů
Pokročilá práce s automatickými tvary a kreslením
Praktické příklady
Motivy; styly motivů; SmartArt

 

Čtení výkresové dokumentace v programu AutoCAD – pro běžné uživatele

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 7 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Seznámení s AutoCADem
Zobrazení objektů
Kreslení základních objektů a manipulace s objekty
Organizace kreslení a informační příkazy
Změny a modifikace objektů
Šrafování objektů
Vytváření dalších objektů ve výkrese, tabulky
Rozvržení a vykreslování, vytvoření šablon výkresů

 

Čtení výkresové dokumentace v programu AutoCAD – pro pokročilé uživatele

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 7 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Pokročilé nástroje (DC, palety, ...)
Bloky a atributy
Správa hladin a nejlepší praktiky
Rozvržení a pohledy
Vykreslování (konfigurace a publikování)
Seznámení s nastavením listů
Vytváření tabulek a šablon výkresů

 

HTML A CSS – základy programování webových stránek

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 7 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Webové stránky a HTML: možnosti tvorby webových stránek, editory HTML kódu, prohlížeče webových stránek, struktura HTML, DOCTYPE, tagy
Hlavička: hlavička, název stránky, metainformace, kódování, klíčová slova
Komentáře: komentáře
Text: vložení textu, nadpisy, odstavce (zarovnání, zalomení řádku, vodorovná čára), znaky, písmo (velikost, typy, font, řez, barva), indexy, logické styly
Seznamy: číslovaný seznam, netříděný seznam, vnořený seznam, vodorovný seznam
Obrázky: typy obrázků, vložení textu, zarovnání, obtékání
Odkazy: vkládání, relativní, absolutní, e-mail
Tabulky: vkládání, úpravy
Formuláře: pole (text, heslo, přepínač, nabídka, zaškrtávací políčko, potvrzovací tlačítko), úprava polí a formuláře, odeslání dat e-mailem, odstranění formuláře
CSS: kaskádové styly (význam), elementy a identifikátory, SPAN, pseudotřídy a pseudoelementy, příklady
Validátory: nabídka validátorů, použití validátoru
Publikování webu: doména, web hosting, přenos dat
Informace: zdroje informací (knihy, časopisy, webové stránky), vývoj (směřování)

 

Školení Linux – základní ovládání

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 6 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Historie vzniku a základní principy operačního systému Unix, historie systému Linux, přehled nejběžnějších distribucí, principy open source licencí (GPL, LGPL, BSD) a jejich dopad na uživatele
Základní ovládání příkazové řádky (shell), nejběžnější příkazy na manipulaci se soubory, prohlížení souborů, textové editory (ed,vi), sledování systému, Midnight Commander
Základní znalosti o fungování souborového systému, systém přístupových práv a atributů, adresářová struktura a význam jednotlivých adresářů
Používání a princip X-Window systému, window manažery a prostředí
Možnosti nejčastějších skriptovacích nástrojů a oblast jejich použití (bash, sed, awk, perl)
Instalace systému Linux, aktualizace systému, ukázka postupu řešení nejčastějších problémů při startu systému (poškozený souborový systém, ztráta některých důležitých komponent systému, poškození zavaděče systému, zapomenuté heslo správce systému)

 

Školení Linux – administrace systému

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 6 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Základy administrace systému - správa uživatelů, instalace SW, tiskárny, runlevel editor, připojování disků a sdílených prostředků, sledování systému, konfigurace pracovního prostředí uživatelů a princip autorizace (systém PAM)
Základní konfigurace sítě na bázi TCP/IP protokolu a základní prostředky pro monitorování sítě
Seznámení se službami používanými při běžném provozu systému: provozní logy (syslogd) a systém automatické rotace logů (logrotate), periodické a jednorázové spouštění úloh (služby crond a atd)
Internetový superdémon (inetd/xinetd) pro spouštění síťových služeb
Další základní znalosti správce systému: používání programu tar a práce s tar archívy, práce s instalačními balíky ve formátu rpm, použití protokolu SSH pro vzdálený zabezpečený přístup, zálohování systému, základní otázky zabezpečení systému

 

Corel Draw – pro běžné uživatele

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 6 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Principy vektorové a bitmapové grafiky
Seznámení s CorelDraw

popis pracovního prostředí – panely nástrojů, panel vlastností, ukotvitelné panely
stavový řádek
barevné palety

 

Vytvoření a nastavení dokumentu – velikost stránky, jednotky, vícestránkové dokumenty
Základní nástroje: výběrová šipka, lupa
Tvorba základních objektů: obdélník, elipsa, mnohoúhelník, hvězda, spirála, milimetrový papír, další tvary; převod tvarů na křivky
Křivky – ruční režim, Bézierův režim, nástroj Tvar
Manipulace s objekty: duplikování, velikost, otáčení, zrcadlení, zkosení, zamykání
Práce se skupinou objektů: zarovnání, rozmístění, seskupení, kombinování a rozdělování, sloučení, ořez, průnik
Výplně objektů: barevné modely RGB, CMYK, výběr barvou, výplň přechodem, výplň vzorkem, výplň texturou
Obrysy objektů: nastavení šířky obrysu, zakončení čáry, dialog Obrysové pero, převod obrysu na objekt
Text: řetězcový text, odstavcový text, text na křivce, text uvnitř křivky, formátování textu, převedení textu na křivky
Vložení obrázku: kliparty, rastrové obrázky
Uložení a export dokumentu: formáty souborů, export do PDF, export pro sadu Office, export pro www stránky
Tisk dokumentu

 

Corel Draw – pro pokročilé uživatele

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 6 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Pokročilé ovládání CorelDRAW: nastavení předvoleb programu, nastavení pracovní plochy, režimy zobrazení, kalibrace a nastavení pravítka, klávesové zkratky
Správce objektů
Správce zobrazení
Pomůcky pro přesnou práci: pravítka, vodící linky, mřížka
Vytváření křivek: pero, lomená čára, malířské techniky, inteligentní kreslení
Nástroje pro technické dokumenty: kótování, odkazovací čáry, spojovací čáry
Úpravy křivek
Symboly
Styly grafiky
Manipulace s objekty
Výplně objektů
Efekty
Práce s bitmapovými objekty: trasování bitmapového obrazu, rastrování vektorového obrazu, rastrové efekty a filtry

 

Školení Creo Parametric

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 38 zaměstnanců ve 4 skupinách
obsah:

Seznámení s prostředím systému Creo Parametric
Práce ve skicáři - nástroje a užití (tvorba skici, kótování, relace, modifikace, regenerace, kopírování,…)
Základní modelovací metody (protažení, rotační prvky Sweep, Blend)
Konstrukční prvky (přidání a odřezání materiálu - díry, zaoblení, sražení, zápichy, žebra, úkosy, skořepina,…)
Pomocné prvky - jejich definice a použití (vztažné roviny, osy, body, křivky, souřadné systémy)
Metody kopírování a násobení prvků
Další funkce v režimu Part (relace, tabulky podobnosti, makra)
Základy tvorby výkresové dokumentace (výkres součástí, základní definice pohledů, kótování)
Základní principy při tvorbě sestav (založení sestavy, umisťování komponent)
Práce se soubory - ukládání, kopírování, přejmenování, mazání
Konfigurační soubory systému

 

 

Kurzy v oblasti Měkké a manažerské dovednosti:

 

Vyjednávací dovednosti a argumentace

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 19 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Vyjednávání jako proces
Fáze vyjednávání a cíle jednotlivých fází
Co je win-win
Kompromis vs. kooperace
Přístupy k vyjednávání – poziční a principiální
Techniky a nástroje pro jednotlivé fáze
Taktické tahy při vyjednávání
Co je argumentace
Zacílení argumentů na konkrétní osobu
Mluvení v přínosu
Typy argumentů

 

Asertivní jednání

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním, manipulativním a asertivním způsobem komunikace
Umění prosadit své zájmy a respektovat při tom zájmy druhých
Asertivita jako nástroj, nikoli životní postoj
Přátelská komunikace
Umění naslouchat
Nácvik základních asertivních technik: prosadit oprávněný požadavek, požádat o laskavost, předcházení konfliktům a řešení již vzniklých konfliktů, naučit se věcně kritizovat
Reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)
Asertivita nejen jako uvědomění si svých práv, ale také povinností
Verbální a neverbální složka asertivní komunikace
Rozpoznání manipulativních technik ze strany druhých
Férová a účinná obrana proti manipulativním postupům
Jednání s iracionálním, destruktivním, agresivním, nekompetentním partnerem
Jednání s partnerem, který má zdánlivě všechny trumfy na své straně (dodavatel, zákazník, nadřízený, ale také lidé v našem soukromí)
Emoce a racionalita v komunikaci
Vlastní emoce a jejich zvládání
Léčky a pasti v komunikaci – jak je rozpoznat a čelit jim
Jednání v krizových situacích

 

Hodnocení zaměstnanců

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 19 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Motivace key stakeholders k zavedení systému hodnocení, objasnění užitečnosti hodnocení
Výběr metodiky hodnocení
Tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice
Vytvoření struktury hodnotících rozhovorů
Práce s výsledky hodnocení, provázání výsledků hodnocení s odměňováním, rozvojem a dalšími personálními procesy
Vytvoření struktury proškolení zaměstnanců ve vedení hodnotících rozhovorů, trénink hodnocení
Pravidla implementace systému hodnocení, úskalí a časté chyby

 

Jednání a vyjednávání se zákazníky

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 14 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Typy obtížných situací
Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
Nástroje efektivního řešení obtížných situací
Postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu
Typologie obtížných zákazníků
Manipulace a obrana proti ní
Empatie a zvládání námitek
Kontrola emocí
Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací
Tipy na zvládnutí akutního stresu vyvolaného obtížnou situací
Trénink zvládání obtížných situací a zpětná vazba

 

Komunikace v obtížných situacích

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 16 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Konflikt – zdolávání konfliktů, řešení konfliktů, techniky zvládání konfliktních situací, aktivní naslouchání, pravidla aktivního naslouchání
Námitky – co je námitka, jak se dobře připravit na možné námitky, techniky překonávání námitek
Sebekázeň – co je sebekázeň, jak s ní pracovat, transakční analýza a její využití při sebekázni
Omluva – reklamace kontra reklama, oprávněná a neoprávněná omluva, podstata omluvy
Kritika – typy kritiky, společný postup, co si nechat projít hlavou, přijímání kritiky
Asertivita – co to je asertivita, kdy ji používat, zásady asertivity
Řečnické triky a manipulace a jejich protitriky – mlžení, zastírání, příjemný a nepříjemný lhář, odbíhání od tématu, zneužívání podvědomí druhého – přípustky, zápory, relativizace, zkreslování, vyvozování nesprávných závěrů, vkládání tvrzení do druhých úst

 

Řešení konfliktních situací

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 25 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Konflikty: co je jejich podstatou, jaké jsou zdroje a příčiny konfliktů, pravidla průběhu konfliktu a jeho následky
Typy konfliktů, nejčastější konflikty na dílně
Strategie, principy a způsoby úspěšného řešení konfliktů
Konflikt a psychologické potíže
Využití principů aktivního naslouchání a asertivní komunikace pro prevenci konfliktů
Komunikace při konfliktních situacích – vyjednávání, analýza osobního stylu komunikace v konfliktních situacích a možnost rozvoje
Specifika řešení pracovních konfliktů

 

Motivace zaměstnanců

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 10 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Co je motiv, motivace a jak funguje, motivační teorie
Hodnotové systémy a jejich význam – Maslowova pyramida potřeb
Vliv kvality mistra na motivaci zaměstnanců
Motivace jednotlivce a motivace týmu
Motivační nástroje a motivační typy lidí – vliv osobností
Příčiny náhlého snížení výkonu, fluktuace, nemocí
Demotivace a vyhoření

 

Stres a jeho odstraňování

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 16 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Typologie stresu – psychologický test;
Jak funguje naše tělo a náš mozek při stresu, psychosomatika;
Syndrom vyhoření;
Druhy stresu a seznam stresorů, úrovně stresu a vnější i vnitřní vlivy;
Psychohygiena všedního dne;
Mozkové frekvence, mozkové hemisféry;
Využití mozkových vln alfa, zklidnění sebe i druhých;
Pozitivní očekávání a práce s emocemi;
Převzetí kontroly nad situacemi;
Prevence – jak si udržet nadhled a klid;
Nácvik relaxačních technik: protistresové dýchání a chůze, rychlé uvolňování těla, soustředění se na smysly, vizualizace, autogenní trénink, mindfulness,
Další pomoc při stresu: strava, pomoc esenciálních olejů – každý si namíchá vlastní protistresovou směs

 

 

Kreativní metody a jejich využití v řízení

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 10 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Pojmenovat vlastní kreativní síly
Jak je rozvíjet v každodenní praxi
Jak proměnit stres do tvořivého tlaku
Využívání tvořivých sil ke změně stereotypů
Jak připravit tvořivé klima
Jak podpořit kreativitu kolegů dříve než ji zkritizuji
Leadership jinak než ho znáte
Kde vyhledávat situace podněcující tvořivost
Jak zorganizovat čas, aby vznikl prostor pro kreativitu
Kreativní metody řešení problémových otázek
Brainstorming, Brainwriting, Synektika, De Bonova metoda
Další moderní kreativní metody
Efektivní využití těchto metod
Jak psát kreativní texty?
Directmail, jak na něj?
Tiskové zprávy pracující za vás

 

Nátlakové metody a jak se bránit

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 25 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Nejčastější typy nátlakových metod
Co je a co není manipulace
Umět odhalit strategie a techniky manipulátorů
Typologii manipulátorů
Nácvik technik proti manipulaci
Jak pracovat s negativnímí emocemi, které manipulace vyvolává
Posílení sebedůvěry a sebevědomí jako základ antimanipulačních technik

 

Týmová spolupráce

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 12 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu

dvojí pojetí týmu – tým k určitému úkolu a tým jako společenství lidí
význam týmové spolupráce pro jednotlivce, vedoucího a celou společnost
výběr vhodných úkolů pro týmové řešení

Úloha manažera při vedení týmu
Jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu
Práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů

typologie členů týmu, týmové role a jejich příspěvek k činnosti týmu
komunikace v týmu a mezi týmy

Podmínky a předpoklady týmové spolupráce

efektivita týmu, synergický efekt
efektivita jedince ve vztahu k působení celého týmu
bariéry a možná omezení efektivní týmové spolupráce

Negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, skupmysl, emocionální konflikty atd.)
Rozhodování v týmu - metody týmového rozhodování a řešení problémů

 

 

Kurzy v oblasti Technické a jiné odborné vzdělávání:

 

Školení obsluhy manipulačních vozíků

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 33 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Nauka o provozu manipulačních vozíků, povinnosti a odpovědnosti obsluhy manipulačních vozíků.
Pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků – všeobecně a rizika spojená s provozem manipulačních vozíků.
Nauka o konstrukci obsahuje rozdělení druhů vozíků, popis jednotlivých částí, jejich činnost a z toho vyplývající zásady pro obsluhu, kontrolu a údržbu.
Nehody; postup při nehodě, prioritní úkony, zranění osob, zásady první pomoci.
Bezpečnostní požadavky na provoz manipulačních vozíků.
Seznámení účastníků s platnou legislativou v oblasti motorových manipulačních vozíků s důrazem na bezpečnost provozu, jejíž seznam je přílohou osnovy.
Denní kontrola a údržba
Manipulace
Provoz
Denní kontrola a údržba
Závěrečné přezkoušení a ověření praktických dovedností

 

Školení obsluhy pracovních plošin

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 36 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Bezpečnostní informace pro obsluhu pracovních plošin
Technické informace k pohyblivým pracovním plošinám – základní parametry, specifika a omezení plošin, princip a funkce hydraulického systému
Provozní informace – pracovní diagram, vlastnosti podvozku, proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin
Přerušení práce, nouzový provoz
Komunikace, značky, signály
Úrazy, nehody, havárie a první pomoc
Zákony a normy v provozu plošin
Závěrečné přezkoušení

 

Vazač břemen

rozsah kurzu: 8 hodin po 60 minutách pro 36 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Volba příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno
Pramen vázacího prostředku
Výběr vázacích prostředků pro šetrnou manipulaci
Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
Zkoušení přivazovacích drátěných lan
Příslušenství pro zdvihání - prostředky pro zavěšení těžkých břemen různých rozměrů
Závěrečné přezkoušení a ověření praktických dovedností

 

 

Školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978

rozsah kurzu: 24 hodin po 60 minutách pro 45 zaměstnanců ve 4 skupinách
obsah:

Provozní a bezpečností předpisy k provádění a organizováni odborné způsobilosti a činností v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - výklad §4, § 5, §6, §7, §8, §10

 

Práce ve výškách

rozsah kurzu: 32 hodin po 60 minutách pro 10 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Práce osamoceného zaměstnance
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
Shazování předmětů
Zajištění prostoru pod místem práce
Práce nad sebou
Práce na střeše
Přerušení práce ve výškách

 

Obsluha CNC strojů

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 18 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Bezpečnostní předpisy
Základy metrologie
Základy strojírenské technologie
Základy technické dokumentace
Základní seznámení s CNC (rozdělení a použití)
Souřadný systém, popis a charakteristika
Vztažné body na CNC obráběcích strojích
Funkce CNC řízení a popis konstrukce
Základní seznámení řídícími systémy CNC obráběcích strojů (HEIDENHAIN, SINUMERIK, FAGOR, MEFI)

 

Hydraulika

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 48zaměstnanců ve 4 skupinách
obsah:

Přenos síly tekutinou
Přenos energie hydraulickým systémem
Řízení hydraulické energie
Hydrogenerátory
Hydraulické akumulátory
Přímočaré a rotační hydromotory
Jednosměrné ventily
Ventily pro řízení průtoku
Rozvaděče
Přímo a nepřímo řízené tlakové ventily
Údržba hydraulických kapalin
Schematické značky 

 

Výpočty zatížení

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 12 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

seznámení s normami EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4 o zatížení vlastní tíhou konstrukcí, větrem a sněhem
seznámení s parametry pro výpočty
výpočet součinitelů
výsledná síla a její působiště
příklady: stropní deska, střešní deska, příčka, stropní trám

 

Pneumatika

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 36 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

Fyzikální svět strojů
Přenos energie pneumatickým systémem
Řízení pneumatické energie
Kompresory, základní přehled
Jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
Ventily pro řízení průtoku
Rozvaděče
Úprava vzduchu
Schematické značky

 

Školení tepelného zpracování

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 24 zaměstnanců ve 2 skupinách
obsah:

Teoretické základy tepelného zpracování
Modifikace Fe, rovnovážný diagram Fe-Fe3C
Transformační diagramy
Procesy žíhání, kalení a popouštění
Teorie a praxe chemicko-tepelného zpracování
Zpracování nástrojových ocelí
Procesy ve vakuu
Zařízení pro tepelné zpracování
Bezpečnost práce v kalírnách a při práci v ochranných atmosférách

 

Úvod do 3D tisku

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 33 zaměstnanců ve 3 skupinách
obsah:

úvod do 3D tisku
přehled technologií
nejčastěji používané materiály pro 3D tisk – jejich vlastnosti, přednosti ale i nevýhody
vysvětlíme, jak probíhá tisk
povíme si, kolik co stojí
ukážeme si stolní 3D tiskárnu v akci
ukážeme si jak a kde lze získat již hotové 3D modely pro tisk
úvod do 3D modelování s přehledem dostupných programů pro tvorbu 3D modelů
jak 3D model připravit pro tisk na tiskárně a zkontrolovat jeho "tisknutelnost"
řekneme si jak zajistit přesný a bezproblémový 3D tisk
řešení nejčastějších problémů 3D tiskového procesu s praktickými ukázkami

 

Požadavky na elektrická zařízení

rozsah kurzu: 16 hodin po 60 minutách pro 8 zaměstnanců v 1 skupině
obsah:

Obecné požadavky na el. zařízení strojů
Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení
Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem
Ochranná zařízení
Pospojování a požadavky na ochranné obvody
Unikající zemní proudy s hodnotou vyšší než 10 mA
Řídicí obvody a funkce
Funkce pro zastavení a jejich použití
Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí
Celkové provedení elektrického zařízení stroje
Dokumentace o posouzení rizika

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Rozsah 1 vyučovací hodiny je 60 minut.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel požaduje po uchazeči podání nabídky na zakázku jako celek.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červen 2020–Prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Nádražní 641, 533 51 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (40 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání a celkové systematičnosti, tedy provázání poskytovaných služeb do jednoho užitného celku.

  Hodnocení bude probíhat podle následující stupnice:

  Bodové hodnocení

  Slovní ohodnocení

  1–33 bodů

  Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (případně jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby není v nabídce dostatečně určitě popsán a neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu. Není zohledněn komplexní přístup k plnění zakázky a celkový popis způsobu realizace zakázky neposkytuje obraz efektivního způsobu realizace zakázky, který zadavatele nebude zatěžovat dodatečnými náklady (ať již finančními či časovými). Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

  34–66 bodů

  Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v nabídce popsán, ale neposkytuje komplexní popis tohoto procesu a neposkytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu. komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn částečně (s výhradami zadavatele) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje pouze částečné informace, ze kterých nevyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými).  Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

   67–100 bodů

  Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v precisně nabídce popsán a poskytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu, která zadavateli umožní efektivní evaluaci přínosů veřejné zakázky. Komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn ve vysoké úrovni (včetně detailního popisu) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje dostatečné informace, ze kterých vyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými). Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  certifikace ECDL;
  certifikát prokazující znalost metody FMEA;
  certifikát prokazující znalost neurolingvistického programování;
  VŠ diplom se zaměřením na psychologii;
  VŠ diplom se zaměřením na strojírenství;
  osvědčení prokazující, že lektor je autorizovanou osobou v oblasti obsluhy manipulačních vozíků;
  osvědčení prokazující, že lektor je autorizovanou osobou v oblasti obsluhy pracovních plošin;
  osvědčení prokazující, že lektor je autorizovanou osobou v oblasti vázání břemen.

   

  Dané požadavky mohou být prokázány více lektory.

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1636100.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 16. 6. 2020

Datum ukončení: 16. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 4. 2020
 
Aktualizováno: 18. 6. 2020