Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
07.08.2020 19:55:46 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...
Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13488

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 1060, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Gabriela Jeřábková
  • Telefon: +420734791080
  • E-mail: gabriela.jerabkova@yfai.com

IČ zadavatele: 28739817

DIČ zadavatele: CZ28739817

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Helena Kordová
  • Telefon: +420734654404
  • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podávány pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje X–EN.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení pro zaměstnance.

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Kurzy budou realizovány na základě rámcové dohody uzavřených pouze s jedním vítězným dodavatelem.

Konkrétní témata, která je možné realizovat jsou uvedena v příloze č.5 této Zadávací dokumentace.

 

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 436500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
provozovny zadavatele a další viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Celková nabídková cena za všechny školení/kurzy dle předpokladu v Kč bez DPH 50%
  • Kvalita realizačního týmu  50%

blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
viz ZD

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 7. 2020
 
Aktualizováno: 30. 7. 2020