Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10844

Název zakázky: Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Šabata, ředitel Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Olomouci

IČ zadavatele: 72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavla Drápalová, specialista veřejných zakázek VDTP II, krajská pobočka ÚP ČR v Olomouci; Mgr. Jana Čuhlová, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství, krajská pobočka ÚP ČR v Olomouci
  • Telefon: 950 141 428; 950 141 322
  • E-mail: pavla.drapalova@ol.mpsv.cz; jana.cuhlova@ol.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 12. 2016 09:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 145825000,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz zadávací dokumentace ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz zadávací dokumentace ke stažení

VZHLEDEM K ÚPRAVÁM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘÍLOHY Č. 1 BYLA POSUNUTA LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK DO 1.12.2016 do 9:00.

Podrobné informace k zakázce naleznete v souboru níže obsahujícím zadávácí dokumentaci včetně všech příloh

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2016
 
Aktualizováno: 19. 4. 2017