Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Sociální služby Vsetín – Zajištění dodavatele akreditovaných školení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11173

Název zakázky: Sociální služby Vsetín – Zajištění dodavatele akreditovaných školení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 5. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Záviše Kalandry 1353, Vsetín 755 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Michaela Pavlůsková
  • Telefon: +420737303298
  • E-mail: pavluskova@sluzbyvsetin.cz

IČ zadavatele: 49562827

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Eva Knotová
  • Telefon: +420777764694
  • E-mail: e.knotova@investauh.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 5. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je nákup služeb od dodavatele/-ů, který/-ří zajistí akreditované kurzy a supervize v rámci grantových projektů, více viz zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1241240,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba trvání plnění:: Dílčí část 1 (projekt Přenos dobré praxe): květen 2017 –červenec 2018 Dílčí část 2 a 3 (Návrat do života): květen 2017- červen2018 Dílčí část 4 a 5 (O krok dál): květen 2017 – srpen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou prostory v zařízeních zadavatele, které se nachází v lokalitách Vsetín, Valašské Meziříčí, Karolinka, Pržno, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Zašová.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou jednotlivou část zakázky. Účastník – dodavatel podá tolik nabídek, kolika částí zakázky se účastní, tedy na každou část zakázky se podává samostatná nabídka.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz Oznámení o zrušení ke stažení

Datum ukončení: 1. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 5. 2017
 
Aktualizováno: 4. 9. 2017