Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 1: Elektrický košový lis na ovoce Část 2: Elektrická myčka na ovoce Část 3: Sušička na ovoce Část 4: Pastér Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12372

Název zakázky: Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 1: Elektrický košový lis na ovoce Část 2: Elektrická myčka na ovoce Část 3: Sušička na ovoce Část 4: Pastér Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 6. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Jindřich Čejka

Sídlo zadavatele: Chotěnov 64, 570 01 Litomyšl

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jindřich Čejka
 • Telefon: +420777166316
 • E-mail: jindrichcejka@seznam.cz

IČ zadavatele: 72564636

DIČ zadavatele: CZ7703133493

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jaromír Kašpar
 • Telefon: +420606101987
 • E-mail: jaromir.kaspar@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Široký Důl 20, 572 01 Polička

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Část 1: Elektrický košový lis na ovoce

V rámci této části zakázky se požaduje dodání elektrického košového lisu na ovoce z oceli včetně lisovacího vaku, vložek a jejich povlaků, o minimálním výkonu 300 kg/hod a minimální lisovací síle 23 t.

 

Část 2: Elektrická myčka na ovoce

V rámci této části zakázky se požaduje dodání elektrické myčky na ovoce – šikmý dopravník s odklápěcím odstředivým mlýnkem,  s frekvenčním měničem, posuvným pásem a drtičem použitelná pro jádrové, peckové a drobnoplodé ovoce. Minimální požadovaný výkon činí 1000 kg/hod. Výška výstupu pro vystírku min. 1200 mm a max. 1400 mm.

 

Část 3: Sušička na ovoce

V rámci této části zakázky se požaduje dodání elektrické sušičky na ovoce včetně náhradních vozíků se síty. Požaduje se plocha sít 25 m2 s tolerancí +/- 5 %. S ohledem na limitaci prostorem se stanoví maximální přípustné rozměry (š) 2000 x (h) 1000 x (v) 2800 mm.

 

Část 4: Pastér

V rámci této části zakázky se požaduje dodání elektrického průtokové pastéru o minimálním výkonu 180 l/hod.

 

Část 5: Nádoby na zpracování ovoce

V rámci této části zakázky se požaduje dodání elektrického hrnce na povidla a džem s výpustí
o objemu min. 90 l, 3 ks nerezového zásobníku na mošt s podstavcem o objemu min. 200 l
a nerezové sběrné vany na mošt s výpustí o objemu min. 100 l

 

Část 6: Skladovací a manipulační vybavení

V rámci této části zakázky se požaduje dodání ručního vysokozdvižného vozíku (plošiny) s nosností min. 400 kg, zdvihem min. 1.500 mm a délka vidlí 650 až 1.000 mm, dále paletového vozíku s nosností min. 2.500 kg, zdvihem min. 200 mm a délkou vidlí min. 1100 mm, rudlu se sklopnou lopatou o nosnosti min. 250 kg, pojízdného zdvihacího stolu s nosností min. 250 kg a zdvihem min. 900 mm., policového vozíku s madlem o nosnosti min. 250 kg, (požaduje se pojízdný stůl - pracovní deska, s policí a madlem), kovových schůdků se třemi širokými protiskluznými nášlapy a nosností min 150 kg, výklopného kontejneru s víkem o objem min. 800 l a nosnosti min. 800 kg, plastových stohovatelných beden v počtu 6 ks o rozměrech 800 mm x 600 mm x 325 mm a nosnosti min. 35 kg, plastových stohovatelných přepravek v počtu 50 ks o rozměrech 600 mm x 400 mm x 220 mm a nosnosti min. 30 kg, čtvercových plastových mycích stohovatelných košů v počtu 6 ks s nosností min. 20 kg, dále pak 5 ks plastových kbelíků na odpad o objemu 10 l
a 3 kbelíků z potravinářského plastu s výlevkou o objemu 10 l.

 

Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek

V rámci této části zakázky se požaduje dodání nerezového velkokapacitního dvojdřezu na nohách – rozměry 1400 mm x 600 mm x 900 mm (tolerance +/- 5 cm), dále nerezového mycího stolu
s dřezem – 2 ks – rozměry 1400 mm x 600 mm x 900 mm (tolerance +/-5 cm), nerezového stolu
s vyvýšenou hranou na 1 delší a 2 kratších stranách – rozměry 1500 mm x 600 mm x 860 mm (tolerance +/- 5 cm), nerezového stolu s dřevotřískovým podlepem – rozměry 1200 mm x 600 mm
x 860 mm (tolerance +/- 5 cm), pomocného nerezového stolu do sušárny – 1000 mm x 600 mm x 850 mm (tolerance +/- 5 cm), nerezového stolu do sušárny s policí a třemi šuplíky – rozměry 1500 mm x 600 mm x 850 mm (tolerance +/- 5 cm). Dále se požaduje dodání 2 ks pracovní polohovatelné židle s opěrkou zad, kolečky a kovovým rámem, šestiboxově šatní skříně
z ocelového plechu – šířka 90 cm (tolerance +/- 10 cm), vybavená policí, tyčí na ramínka s háčky
a samostatně uzavíratelnými dvířky každého boxu. Dále se požaduje dodání samostatného stojacího věšáku z masivu, lavice z masivu v délce cca 1500 mm. Konečně se požaduje i dodání
3 ks regálu na džemy, povidla a sušené ovoce – rozměry 600 mm x 900 mm x 2100 mm (tolerance +/- 5 cm) s vyztuženou konstrukcí, 8 lamino policemi, celkové zatížení regálu min. 1300 kg a 2 ks regálu na mošt – rozměry 600 mm x 1600 mm x 1500 mm (tolerance +/- 5 cm) se 4 dřevotřískovými policemi, zatížení regálu min. 1900 kg.

 

Část 8: Bílá elektronika a nástroje

V rámci této části zakázky se požaduje dodat 3x pultový mrazící box, energetická třída  A +++
s rozměry cca 870 mm x 1600 mm x 660 mm, objem min. 300 l, 1x monoklimatická chladnička, energetická Třída A+++ s rozměry cca 1600 mm x 600 mm x 650 mm, indukční jednoplotýnkový vařič – průměr plotýnky min. 20 cm, čerpadlo na mošt s průtokem 15 - 30 l/min, 2x ruční vykrajovač jádřinců, 2x ruční odpeckovač višní, 1x ruční profesionální kráječ ovoce či zeleniny celonerezový
s  vyměnitelnými  řeznými lamelami  a  bezpečnostním  nástavcem,  digitální  váhu příjmovou s nosností min. 350 kg, digitální váha kuchyňskou malou s nosnost  7 až 10 kg (vážící s přesností na 1 g) a digitální váhu s nosností 40 až 60 kg (vážící s přesností na 5 g).

 

Část 9: Výpočetní a komunikační technika

V rámci této části zakázky se požaduje dodání 2 ks mobilních telefonů – smartphone kategorie „low-end“, úhlopříčka displeje min. 4", Wi-Fi, podpora LTE, dále 1 ks notebooku včetně operačního systému a kancelářského balíku MS Office, displej matný s úhlopříčkou 15,6", HDD min. 500 GB,
a 1 ks multifunkční barevné laserové tiskárny formát A4 s možností tisku na papír o vyšší gramáži.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 980000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.09.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Chotěnov 64, 570 01 Litomyšl

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou ve všech částech hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH.

Hodnoticí komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvhodnější bude označena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.

Každá část bude hodnocena samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení doložit, že dodavatel

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Pokud je dodavatel právnickou osobou, platí, že podmínku podle podmínku podle písm. a) musí splnit jak dodavatel jako právnická osoba, tak i (každý) člen statutárního orgánu.

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních způsobilosti, a to předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud je v takové evidenci zapsán)
a předložením oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (tj. např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce a v rozsahu
a pořadí dokumentů jak následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále doporučuje, aby všechny listy nabídky byly prošity a na zadní straně nabídky byla nit zalepena samolepkou s razítkem dodavatele tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list nabídky volně vyjmout.

Doporučené pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku se stanoví následovně:

a) Krycí list nabídky: Titulní list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. Pokud oprávněnou osobou není statutární orgán dodavatele, musí být jako příloha titulního listu doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky.

b) Doklad o splnění základní způsobilosti: Dodavatel ve své nabídce doloží Čestné prohlášení
o splnění základní způsobilosti podepsané oprávněnou osobou dodavatele.

c) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel ve své nabídce doloží prostou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a prostou fotokopii oprávnění k podnikání.

d) Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

e) Vyplněné soupisy dodávek pro části, na něž dodavatel podává nabídku

f) Technické či katalogové listy dodávaných výrobků, z nichž bude patrné, zda nabízené výrobky splňují kritéria a parametry dle zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu uvede dodavatel pro každou část zakázky samostatně v příslušném soupisu dodávek. Rovněž ji uvede v návrhu kupní smlouvy. Cena bude členěna na cenu bez DPH, dále sazbu DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Cena bude uváděna výhradně v korunách českých (Kč, CZK).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na místě uzavření razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. Obálka bude na přední straně obsahovat adresu zástupce zadavatele (Mgr. Jaromír Kašpar, Široký Důl 20, 572 01 Polička, dále razítko dodavatele a adresu, na níž je možné učinit oznámení, a bude označena nápisem: Veřejná zakázka malého rozsahu „Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt“ !!! NEOTEVÍRAT !!!

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Tuto osobu uvede v krycím listu nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pro každou část zakázky pouze jednu nabídku. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu libovolnou část, na více libovolně zvolených částí i na všechny části zakázky.Podává-li dodavatel nabídku pro více částí zakázky, předkládá požadované doklady k prokázání způsobilosti pouze jednou a k návrhu smlouvy kupní (taktéž jednomu) doloží oceněné soupisy dodávek pouze těch částí, do kterých podává svou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní i platební podmínky, možnosti změny ceny a smluvní pokuty pro případ porušení smluvních povinností jsou specifikovány v textu závazného návrhu kupní smlouvy.

Varianty nabídek zadavatel předem vylučuje.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): části 1, 2 a 4: Voran Maschinen GmbH, Inn 7, A 4632, Pichl bei Weis, Rakousko, ATU62778033

  Datum podpisu smlouvy: 22. 8. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 3: BEFI s.r.o., Voděrady 101, 566 01, 46579681

  Datum podpisu smlouvy: 12. 9. 2018

Zrušené části zakázky: 5, 6, 7, 8, 9

Datum ukončení: 12. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 6. 2018
 
Aktualizováno: 15. 1. 2019