Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy VARIEL, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13361

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy VARIEL, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: VARIEL, a.s.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Roman Výborný
 • Telefon: +420327536202
 • E-mail: roman.vyborny@variel.cz

IČ zadavatele: 45148287

DIČ zadavatele: CZ45148287

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Miroslava Stoklasová
 • Telefon: +420327536202
 • E-mail: miroslava.stoklasova@variel.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění a realizace 3 vzdělávacích aktivit, které jsou neakreditované. Zadavatel umožňuje dílčí realizaci jednotlivých aktivit nezávazně na sobě. Dodavatel je tedy oprávněn podat nabídku na každou ze 3 dílčích aktivit samostatně.

 

Specifikace a rozsah kurzů:

Aktivita - Odborné vzdělávání v oblasti 3D modelování v programu Solid Works

Rozsah kurzu: 40 hodin po 60 minutách (včetně 1 hodiny závěrečné zkoušky) pro 4 zaměstnance v jedné skupině
Obsah:

1. den

3D skica
Splajny
Křivky
Pokročilé objemové prvky
Multibody
Metody tvorby sestavy

2. den

Tvorba dílů v kontextu sestavy
Pokročilé vazby sestavy
Pohybová studie
Simulation Xpress

3. den

Úvod do velkých sestav
nastavení a optimalizace systému
analýza výpočtu sestavy
metody pro vazbení

4. den

Pole a zrcadlení součástí
Prvky a kontext sestavy
Vrcholová sestava
Zjednodušený režim
Technologie SpeedPak

5. den

Rychlé otevírání velké sestavy
Výkres velké sestavy
Užitečné nástroje
Závěrečná zkouška

 

Aktivita – 3D tisk pro pokročilé

Rozsah kurzu: 40 hodin po 60 minutách (včetně 1 hodiny závěrečné zkoušky) pro 3 zaměstnance v jedné skupině
Obsah:

1. den

Profesionální skenování
Profesionální 3D tisk
Profesionální 3D SW modelování, controling, reverse ing
Úvod o technologii 3D tisku
Seznámení s tiskárnou
Ovládání tiskárny pomocí displeje
Kalibrace a správné nastavení tiskárny

2. den

Několik praktických tipů
Nejčastější chyby při tisku a jak se jim vyhnout
Seznámení s materiály a několik tipů
3D tisk připraveného modelu
Postprocessing modelů (lepení, barvení a jiná úprava)
Tipy a triky (kde sehnat model a další zajímavé informace)
Ukončení tisku a následná údržba tiskárny a materiálu

3. den

Zajímavé tipy, co tisknout a různé příklady pro inspiraci
Úvod o SLA technologii a dalších tiskárnách
Nastavení Slic3r (program na úpravu 3D modelu)
Pokročilé tipy pro nastavení modelu
Rady a tipy pro specifické objekty
Rady a tipy pro specifické materiály
Jak vyřešit nejčastější chyby při 3D tisku
3D tisk specifických modelů
Rady a tipy pro úpravu modelu po 3D tisku

4. den

Speciální materiály (plast s kovem, dřevem, sádrou)
Zajímavé tipy pro pokročilé co tisknout a různé příklady pro inspiraci
Druhy laserů a jejich použití
Gravírování a řezání materiálů
Materiály (druhy, rozdíly, použití)
Představení našeho laseru a jeho použití
Komponenty laseru a nastavení
Ohnisková vzdálenost

5. den

Nastavení softwaru v PC
Příprava modelu
Nastavení hodnot pro daný účel
Řezání a gravírování vlastního motivu
Vyřezání a vygravírování loga
Zkouška vlastního malého projektu
Závěrečná zkouška

Aktivita – IS SyteLine

IS SyteLine – logistika

Rozsah kurzu: 48 hodin po 60 minutách (včetně 1 hodiny závěrečné zkoušky) pro 3 zaměstnance v jedné skupině
Obsah:

Ovládání ERP v SyteLine  (1 den)

Základní ovládací prvky
Práce s daty – filtrování, vyhledávání, doplňkové nástroje
Práce s daty – hromadné úpravy, import, export
Poznámky, datové pohledy

Obchod (1 den)

Vysvětlení obsahu
Založení položky do systému
Zaevidování zákazníka
Zpracování nabídky

Materiálové hospodářství (2 dny)

Vysvětlení obsahu
Založení položky do systému
Nastavení systému pro oblast MTZ
Založení měrné jednotky
Založení skladu
Založení skladového místa
Provedení skladových pohybů
Sledování šarže u položky
Sledování sériového čísla u položky
Důležité sestavy v oblasti MTZ
Cyklické přepočty

Nákup (2 dny)

Vysvětlení obsahu
Zaevidování dodavatele
Zpracování požadavku na nákup
Zpracování poptávky pro dodavatele
Zpracování nákupní objednávky
Přijmutí nákupní objednávky
Vrácení příjmu/Reklamace dodávky
Párování nákupní objednávky s fakturou
Důležité sestavy v oblasti nákupu
Závěrečná zkouška

IS SyteLine – účetnictví, obchod

Rozsah kurzu: 80 hodin po 60 minutách (včetně 1 hodiny závěrečné zkoušky) pro 3 zaměstnance v jedné skupině

Obsah:

Ovládání ERP v SyteLine (1 den)

Základní ovládací prvky
Práce s daty – filtrování, vyhledávání, doplňkové nástroje
Práce s daty – hromadné úpravy, import, export
Poznámky, datové pohledy

Obchod (4 dny)

Vysvětlení obsahu
Založení položky do systému
Zaevidování zákazníka
Zpracování nabídky
Zpracování obchodní objednávky
Změny v zakázce
Expedice zakázky
Opravení expedice

Materiálové hospodářství (1 den)

Vysvětlení obsahu
Založení položky do systému
Nastavení systému pro oblast MTZ
Založení měrné jednotky
Založení skladu
Založení skladového místa

Účetnictví (4 dny)

Uzavírání jednotlivých účtů
Sestavení účetních výkazů
Celkové hospodaření firmy
Měsíční a roční závěrka účetnictví
Návody a tipy, jak co nejsnáze postupovat při jednotlivých krocích závěrky
Inventarizace účtů
Souvislosti účetních dat v systému
Užitečné rady a zkušenosti
Nové funkčností v oblasti účetnictví
Dotazy uživatelů
Závěrečná zkouška

 

IS SyteLine – výroba

Rozsah kurzu: 48 hodin po 60 minutách (včetně 1 hodiny závěrečné zkoušky) pro 4 zaměstnance v jedné skupině
Obsah:

Ovládání ERP v SyteLine  (1 den)

Základní ovládací prvky
Práce s daty – filtrování, vyhledávání, doplňkové nástroje
Práce s daty – hromadné úpravy, import, export
Poznámky, datové pohledy

Materiálové hospodářství (1 den)

Vysvětlení obsahu
Založení položky do systému
Nastavení systému pro oblast MTZ
Založení měrné jednotky
Založení skladu
Založení skladového místa

Výroba (2 dny)

Vysvětlení obsahu
Proces přípravy a realizace výroby položky
Tvorba výrobních příkazů
Úprava technologického kusovníku VP, přepočet nákladů
Přidání a objednání kooperace
Uvolnění do výroby
Výdej materiálu do výroby
Vykazování práce, hotových kusů a zmetků
Nastavení systému TSD

Plánování (2 dny)

Vysvětlení obsahu
Prezentace plánování
Definice vstupů pro plánování
Proces plánování v SyteLine
Výstupy z plánování a jejich zpracování v SyteLine
Analýza kapacitních výstupů z plánování v SyteLine
Užitečné sestavy v oblasti plánování
Nastavení systému v oblasti plánování
Závěrečná zkouška

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel umožňuje dílčí realizaci jednotlivých aktivit nezávazně na sobě.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 750260,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Duben 2020–srpen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanované analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilostí prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

Profesní způsobilost

Způsobilý je uchazeč, který předloží:

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 60.000,- Kč bez DPH.
Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak. Zadavatel si však může vyžádat originál.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Dodavatel uvede nabídku v členění podle jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2020
 
Aktualizováno: 11. 3. 2020