Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců – MERIT GROUP a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12434

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců – MERIT GROUP a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MERIT GROUP a.s.

Sídlo zadavatele: Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Weigel
 • Telefon: +420737262070
 • E-mail: petr.weigel@merit.cz

IČ zadavatele: 25344609

DIČ zadavatele: CZ25344609

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lukáš Elner
 • Telefon: +420731142488
 • E-mail: lukas.elner@merit.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 5 vzdělávacích kurzů.

Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku a zajištění závěrečné zkoušky. Zároveň stanovuje, že 1 vyučovací hodinou se rozumí 60 minut.

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

 

Kurzy:

Implementing Cisco Secure Access Solutions – 1 osoba, 40 hodin (39 hodin výuky +1 hodina zkoušky)

Obsah vzdělávací aktivity

Cílem školení je seznámit studenty s řešením TrustSec, vlastnostmi IEEE 802.1X protokolu a konfiguraci Identity Service Engine (ISE) pro řešení 802.1X. Kurz seznámí studenty s architekturou, komponenty a vlastnosti řešení TrustSec, které je možné implementovat do síťového prostředí na základě využití 802.1X a RADIUS protokolu. Seznámení s teorií i praktickou konfigurací Cisco Identity Services Engine (ISE). Cisco ISE platforma nahrazuje stávající Cisco Secure Access Control System (ACS) a Network Admission Control (NAC) server, které jsou typicky využívany pro ověřování uživatelů přistupujících do vnitřní sítě. Studenti budou implementovat IEEE 802.1X síťové služby na přepínačích Cisco Catalyst a Nexus a Cisco wireless produktech. Studenti po absolvování kurzu jsou schopni konfigurovat 802.1X řešení na Cisco přepínačích, Wireless Controller a ISE 1.2.

Osnova

1.den (8 hod.)

Síťový koncept a komponenty nutné pro implementaci 802.1X (2 hod.)
IEEE 802.1X standard (3 hod.)
Autentizační protokol EAP (3 hod.)

2.den (8 hod.)

Role RADIUS protokolu v 802.1X procesu (2 hod.)
Konfigurace síťové infrastruktury (suplikant, přepínač, WLC, ISE, operační systém) (3 hod.)
Konfigurace různých scénářů nasazení (MAB - MAC Authentication Bypass, webová autentizace, zařízení bez suplikanta, monitorovací režim, Low Impact ….) (3 hod.)

3.den (8 hod.)

Guest Access, autorizace uživatelů, monitoring autentizovaných uživatelů (2 hod.)
Design 802.1X pomocí Cisco ISE, kritické scénáře v důsledku výpadku (3 hod.)
Seznámení s Cisco TrustSec 2.0 a ISE architekturou  (3 hod.)

4.den (8 hod.)

Možnosti nasazení Cisco Identity Services Engine - instalace Cisco ISE, konfigurace vysoké dostupnosti Cisco ISE (4 hod.)
Klasifikace a politiky - využití Cisco ISE pro vynucení politik, konfigurace Cisco ISE pro MAB (MAC Authentication Bypass), konfigurace Cisco ISE pro wired a wireless 802.1X autentizaci, nasazení ISE do VPN prostředí, nasazení ISE s Web autentizací (4 hod.)

5.den (8 hod.)

Guest, Profiler a Posture služby (3 hod.)
Návrh Cisco TrustSec 2.0 architektury pro ISE (4 hod.)
Závěrečná zkouška (1 hod.)

 

IT security technologies - 1 osoba, 56 hodin (54 hodin výuky +2 hodiny zkoušky)

Obsah vzdělávací aktivity

1.blok

Tento blok se soustředí na správu firewall boxů SRX založených na operačním systému Junos a jeho pokročilých funkcí jako jsou IPsec VPN, NAT, Screening, IDP apod.

Osnova

1.den (8 hod.)

Prvotní instalace (2 hod.)

Nastavení z prostředí CLI
Nastavení z prostředí Web UI
Ověření konektivity a řešení problémů

 

Zóny (3 hod.)

Potřeba zónování
Konfigurace zón
Monitoring

 

Bezpečnostní politiky (3 hod.)

Popis politik
Konfigurace politik
Kontrola nastavení

2.den (8 hod.)

Autentizace uživatelů (3 hod.)

Přehled AAA serverů
Webová autentizace
Klientské skupiny
Konfigurace externích serverů
Kontrola nastavení

Nastavení doplňkových funkcí (3 hod.)

Ochrana na jednotlivých síťových vrstvách
Typy útoků
Nastavení UTM funkcí
Kontrola nastavení

Překlady adres (2hod.)

Přehled
Cílový překlad adres 
Zdrojový překlad adres
Proxy ARP
Monitoring a kontrola správnosti překladů

3.den (8 hod.)

IPsec VPN (3 hod.)

Typy VPN spojení 
Potřeby tunelování
IPsec popis
Konfigurace VPN
Kontrola a monitoring

Junos IDP (2 hod.)

Přehled funkce 
IDP politiky a komponenty
Databáze útoků
Příkladová studie
Kontrola a monitoring

Řešení vysoké dostupnosti HA (2 hod.)

Přehled funkce
HA komponenty
HA nastavení
Monitoring HA

Závěrečná zkouška (1 hod.)

2.blok

V tomto bloku se účastník naučí navigaci v uživatelském rozhraní a vyšetřování útoků. Naučí se hledat a analyzovat informace, které software QRadar SIEM označí podezřelou činnost. Praktická cvičení posilují získané dovednosti

Osnova

1.den (8 hod.)

Unit 1: Úvod do IBM Security QRadar SIEM (1hod.)

Unit 2: Jak QRadar SIEM shromažďuje bezpečnostní data (2 hod.)

Unit 3: Použití panelu QRadar SIEM (1 hod.)

Unit 4: Vyšetřování útoku, který je vyvolán událostmi(2 hod.)

Unit 5: Vyšetřování okolností útoku (2 hod.)

2.den (8 hod.)

Unit 6: Používání aktivních profilů k vyšetřování útoků (2 hod.)

Unit 7: Vyšetřování útoku spuštěného toky (2 hod.)

Unit 8: Použití pravidel a stavebních bloků (1 hod.)

Unit 9: Vytváření reportů ze služby QRadar SIEM (1 hod.)

Unit 10: Pokročilé filtrování (1 hod.)

Unit 11: Závěrečná zkouška (1 hod.)

3.blok

Dvoudenní blok pro pokročilé administrátory Zabbixu. Předmětem školení je výklad a praktické procvičení principů konfigurace a instalace monitorovacího systému Zabbix.

1.den (8 hod.)

Úvod, Zabbix monitoringu – připomenutí (1 hod.)
Výklad pojmů, principy konfigurace monitoringu – připomenutí (1 hod.)
Interní procesy Zabbix, monitoring Zabbixu Zabbixem (1 hod.)
Monitorování databází pomocí ODBC (1 hod.)

LAB 1a: Monitoring databází pomocí SQL dotazu (1 hod.)

Rozšířené monitorování pomocí zabbix agent modulů
Ukázky existujících GitHub projektů v jazyce C
Popis kompilace modulů

LAB 1b: Monitoring MySQL/MariaDB pomoci mysql.so (1 hod.)

Popis LLD pro jednotlivé instance MySQL
Zabbix API a jeho možnosti
Programovací jazyky a Zabbix API – JSON

LAB 1c: konfigurace uživatele využívajícího API (1 hod.)

LAB 1d: ukázka API – výpis monitorovaných hostů (1 hod.)

2.den (8 hod.)

Monitoring pomoci IPMI – iDRAC (1 hod.)
Nástroje projektu OpenIPMI (1 hod.)
Konfigurace IPMI (iDRAC,iLO) pro realizaci monitoringu (1 hod.)

LAB 2a: sledování hardware (1 hod.)

Monitoring Java aplikačních serverů pomocí JMX rozhraní
Práce s nástrojem JConsole
Definice JMX endpoints

LAB 2b: sledování JVM - Zabbix Java Gateway (1 hod.)

Monitoring VMware infrastruktury
Konfigurace VMware pro realizaci monitoring
Monitoring VMware pomocí Perl VMware SDK

LAB 2c: monitorování VMware pomocí Perl API (1 hod.)

Monitoring VMware pomocí zabbix_server

LAB 2d: konfigurace Zabbix nativního monitoringu VMware (1 hod.)

Závěrečná zkouška (1 hod.)

Scaling and optimalization of IT infrastructure – 1 osoba, 80 hodin (78 hodin výuky+2 hodiny zkoušky)

Obsah vzdělávací aktivity

1.blok

Během tohoto 5 denního bloku, účastník získá pokročilé znalosti, zkušenosti, postupy a možnosti k získání kompetencí během řešení problémů s komponentami View balíku VMware Horizon® 7. Zvýší si zkušenosti s používáním VMware  nástrojů a nástrojů třetích stran k analýze a řešení problémů spojených s implementací VMware View. Tento prakticky intenzivní kurz vám poskytne rozsáhlé prostředí k ozkoušení svých znalostí během zjišťování a řešení širokého rozsahu případů.

Podrobný popis

Den 1 (8 hod.)

.1 Úvod do kurzu (2 hod.)

2. Úvod s odstraňováním problémů (3 hod.)

3. Nástroje pro odstraňování problémů (3hod.)

Den 2 (8 hod.)

4. Odstraňování problémů s virtuálními desktopy (8 hod.)

Den 3 (8 hod.)

5. Odstraňování problémů s připojením USB a tiskem (4 hod.)

6. Odstraňování problémů se zobrazovacími protokoly (4 hod.)

Den 4 (8 hod.)

7. Odstraňování problémů s View Composerem (4 hod.)

8. Odstraňování problémů s Instant Clones (4 hod.)

 

Den 5 (8 hod.)

 

9. Odstraňování problémů s SSL certifikáty (3 hod.)

10. Infrastruktura (4 hod.)

11. Závěrečná zkouška (1 hod.)

2.blok

IBM Spectrum Protect 8.1.2 je řešení pro zálohování a obnovu dat navržené tak, aby vám pomohlo spravovat uchovávání dat, snižovat náklady na ukládání dat a poskytovat přiměřené cíle bodů obnovy tak, aby byly splněny všechny dohody o úrovni služeb. IBM Spectrum Protect nabízí vylepšenou efektivitu a flexibilitu s využitím objektově řízeného řízení dat a udržování řízené politiky. Tento pětidenní kurz se zaměří na implementaci a základní správu prostředí IBM Spectrum Protect. Praktické laboratorní cvičení probíhají v prostředí W indows 2012. Materiály kurzu obsahují příklady příkazů AIX a Linux, které se liší od Windows

Osnova

1.den (8 hod.)

Unit 1: Komponenty a koncepty (4 hod.)

 

Unit 2: Instalace a konfigurace (4 hod.)

 

 2.den (8 hod.)

Unit 3: Rozhraní a monitoring. (2 hod.)

Unit 4: Úložiště a zařízení  (3 hod.)

Unit 5: Řízení zásad, pohyb dat a průzkum (3 hod.)

3.den (8 hod.)

Unit 6: Správa databáze serverů a databází úložiště. (4 hod.)

Unit 7: Konfigurace klienta (4 hod.)

4.den (8 hod.)

Unit 8: Ochrana dat klienta (4 hod.)

Unit 9: Denní provoz a údržba (4 hod.)

5.den (8 hod.)

Unit 10: Plány a reporty (7 hod.)

Závěrečná zkouška (1 hod.)

Konfigurace přepínačů a bezpečnost v sítích – 1 osoba, 64 hodin (62 hodin výuky+2 hodiny zkoušky)

Obsah vzdělávací aktivity

1.blok

Blok seznamuje účastníky se základními teoretickými a praktickými (konfiguračními) znalostmi o Cisco přepínačích používaných v ethernet LAN sítích. Jeho délka jsou tři dny tzn. 24 hodin. Po absolvování bloku bude účastník seznámen s produktovou řadou ethernet přepínačů, s nejpoužívanějšími technologiemi a funkcemi implementovanými v přepínačích. Většina teoretických statí je doplněna o konfigurační část.

Osnova

1.den (8 hod.)

Přehled nejpoužívanějších Ethernet standardů (metalických a optických), stručný přehled kabeláže, konektorů a transceiverů (3 hod.)
Adresace na druhé vrstvě OSI modelu, základní principy a funkce switchingu a Cisco přepínačů ( 3 hod.)
Přehled aktuálních modelových řad přepínačů z rodiny Cisco Catalyst (2 hod.)

2.den (8 hod.)

Ovládání IOS na Cisco přepínačích, základní konfigurační příkazy (2 hod.)
Zabezpečení switchů - port security a bezpečný management (2 hod.)
Virtuální lokální sítě (VLAN), Trunky - 802.1Q, Vlan Trunking Protocol (VTP) (2 hod.)
Spaning Tree protocol, 802.1D - PVST+, 802.1w - RapidPVST+, stručný přehled dalších používaných protokolů (2 hod.)

3.den (8 hod.)

L2 a L3 Etherchannel, principy fungování a jeho konfigurace (2 hod.)
Možnosti směrování mezi VLAN (Inter VLAN routing, Multilayer switching) (3 hod.)
Řešení redundance při směrování pomocí HSRP (Hot Standby Routing Protocol) a přehled dalších možností (3 hod.)

2.blok

Pětidenní blok navazující na detaily lokální bezpečnosti, který přináší informace o moderních podnikových zabezpečovacích technologiích na platformě Windows Server 2016.

Osnova

1.den (8 hod.)

Modul 1: Útoky, detekce porušení a nástroje Sysinternals (3 hod.)

Pochopení útoků
Zjišťování porušení
Zkoumání aktivity pomocí nástroje Sysinternals
Laboratoř: Základní strategie detekce poruch a reakce na incidenty
Identifikace typů útoků
Prozkoumáním nástrojů Sysinternals

Modul 2: Ochrana pověření a privilegovaný přístup (3 hod.)

Porozumění uživatelským právům
Počítačové a servisní účty
Ochrana pověření
Pracovní stanice s oprávněným přístupem a servery skoku
Řešení místního správce-heslo

Modul 3: Omezení práv administrátora pomocí administrace Just Enough(2 hod.)

Pochopení JEA
Ověření a nasazení služby JEA

2.den (8 hod.)

Modul 4: Privilegované řízení přístupu a správní foresty (2 hod.)

Foresty ESAE
Přehled produktu Microsoft Identity Manager
Přehled administrace JIT a PAM

Modul 5: Zmírnění malwaru a hrozeb(3 hod.)

Konfigurace a správa systému Windows Defender
Omezení softwaru
Konfigurace a používání funkce Ochrana zařízení
Nasazení a používání nástroje EMET

Modul 6: Analýza aktivity s pokročilým auditem a protokolovou analýzou (3 hod.)

Přehled auditu
Pokročilý audit
Audit a protokolování systému Windows PowerShell

3.den (8 hod.)

Modul 7: Nasazení a konfigurace aplikace Advanced Threat Analytics a Microsoft Operations Management Suite (2 hod.)

Nasazení a konfigurace ATA
Nasazení a konfigurace aplikace Microsoft Operations Management Suite

Modul 8: Bezpečná virtualizační infrastruktura (3 hod.)

Guarded Fabric
Stíněné virtualizační přístroje podporující šifrování
Lab: Guarded Fabric s certifikátem důvěryhodným administrátorem a stíněnými VM
Nasazení chráněné fabric s potvrzením důvěryhodného správce
Nasazení stíněného VM

Modul 9: Zabezpečení vývoje aplikací a infrastruktury serveru pro práci (3 hod.)

Použití nástroje SCM
Úvod do Nano serveru
Pochopení kontejnerů

4.den (8 hod.)

Modul 10: Plánování a ochrana dat (2 hod.)

Plánování a implementace šifrování
Plánování a implementace nástroje BitLocker

Modul 11: Optimalizace a zabezpečení souborů služeb (3 hod.)

Správce prostředků souborového serveru
Provádění úkolů správy klasifikace a správy souborů
Dynamické řízení přístupu

Modul 12: Zabezpečení síťového provozu s firewally a šifrováním (3 hod.)

Pochopení bezpečnostních hrozeb souvisejících se sítí
Chápání brány firewall systému Windows s pokročilým zabezpečením
Konfigurace protokolu IPsec
Datacenter Firewall

5.den (8 hod.)

Modul 13: Zabezpečení síťového provozu (5 hod.)

Bezpečnostní hrozby související se sítí a pravidla zabezpečení připojení
Konfigurace pokročilých nastavení DNS
Zkoumání síťové komunikace pomocí analyzátoru zpráv Microsoft
Zajištění provozu SMB a analýza provozu SMB

Modul 14: Aktualizace systému Windows Server (2hod.)

Přehled služby WSUS
Nasazení aktualizací pomocí služby WSUS

Závěrečná zkouška (1 hod.)

Nasazení a správa Windows a Office v podnikovém prostředí – 2 osoby, 80 hodin (78 hodin výuky +2 hodiny zkoušky)

Obsah vzdělávací aktivity

1.blok

Cílem bloku, který trvá 40 hodin, tzn. 5 dní, je seznámit účastníka se založením Office 365, s naplánováním a nasazením síťové připojení k Office 365, se spravováním uživatelských účtů v cloudu, se spravováním uživatelských účtů pomocí DirSync, s řízením přístupů pomocí AD FS, se sledováním využití cloudových služeb a řešením potíží s přístupem, se spravováním licence a koncových zařízení uživatelů, s vytvářením kolekce webů SharePoint Online, s plánováním a nasazením Exchange Online a Lync Online služby

Osnova

1.den

Plánování a porozumění technologii Office 365
Vytváření zákaznických účtů (tenant)
Zajištění konektivity klientů a jejich síťových parametrů
Správa uživatelů a licencí
Správa bezpečnostních skupin a distribučních seznamů
Správa účtů pomocí Windows PowerShell skriptů

2.den

Řízení rolí správců v prostředí cloudu
Správa hesel a jejich zásady
User-driven nasazení a připojení klientských zařízení
Podnikové nasazení Office 365 ProPlus
Telemetrie, sledování výkonu a výstupy sestav
Vlastní emailové domény, jejich vytváření a správa

3.den

Doporučené postupy migrace mailboxů do cloudového prostředí
Sdílení s externími uživateli
Plánování Exchange Online služeb
DNS záznamy pro Exchange Online
Osobní archivační zásady
Emailové adresy uživatelů
Externí kontakty, prostředky a skupiny

4.den

Správa kolekcí webů v SharePoint Online
Externí přístup do SharePoint Online
Plánování prostředí SharePoint Online
Nastavení Lync Online
Příprava firemního Active Directory pro spolupráci s cloudem

5.den

Nastavení DirSync
Synchronizace účtů pomocí DirSync a jejich správa v kombinaci s cloudem
Plánování AD FS ověřování
Zjištění a řešení výpadků služeb
Sledování zdraví služeb
Vytváření sestav výsledků sledování
Závěrečná zkouška ( 1 hod.)

2.blok

Pětidenní blok pro pokročilejší správce Windows 10, kteří se chtějí seznámit s podrobnostmi centrálního nasazení a správy stanic a virtuálních stanic pomocí Group Policy a cloud technologie Windows Intune v podnikovém prostředí.

Co se v kurzu účastník naučí:

Nasadit Windows 10 stanice do podnikového prostředí
Spravovat uživatelské profily a nastavení
Spravovat přihlašovací identity a účty
Použít Group Policy ke správě uživatelského prostředí a bezpečnosti
Řídit přístup na data
Spravovat a nasadit vzdálený přístup
Používat klientské Hyper-V
Spravovat zařízení s Windows 10 pomocí Enterprise Mobility Suite
Spravovat klientská zařízení pomocí Intune
Aktualizovat Windows 10 přes Intune
Spravovat aplikace pomocí Intune

Osnova

1.den (8 hod.)

Správa Windows 10 v podnikovém prostředí (2 hod.)
Správa mobilních zařízení (1 hod.)
Podpora zařízení a desktopů (1 hod.)
Cloudové služby (1 hod.)
Nasazení klientů v podnikovém prostředí(2 hod.)
Příprava a úprava obrazů operačních systémů a parametrů nasazení (1 hod.)

2.den (8 hod.)

Microsoft Deployment Toolkit (1 hod.)
Správa instalací s Windows 10 (1 hod.)
Aktivace a licencování a správa volume licensing(1 hod.)
Uživatelské profily a nastavení(1 hod.)
Group Policy a User State Virtualization(1 hod.)
User Experience Virtualization (1 hod.)
User State Migration(1 hod.)
Přehled možností ověřování a uživatelských účtů(1 hod.)

3.den (8 hod.)

Cloud Identity Integration (1 hod.)
Správa Group Policy objektů (0,5 hod.)
Konfigurace stanic pomocí GPO (1 hod.)
Group Policy Preferences (1 hod.)
Řízení přístupu k datům (0,5 hod.)
Registrace zařízení (1 hod.)
Work Folders (0,5 hod.)
Data v cloudu a přístup k nim (1 hod.)
Vzdálený přístup (0,5 hod.)
Konfigurace vzdáleného přístupu (1 hod.)

4.den (8 hod.)

DirectAccess (1 hod.)
Podpora pro RemoteApp (1 hod.)
Klientské Hyper-V (1 hod.)
Virtuální switche s sítě (1 hod.)
Virtuální disky (1 hod.)
Virtuální počítače Přehled Enterprise Mobility Suite (EMS) (1 hod.)
Přehled Azure Active Directory Premium (AAD) (1 hod.)
Přehled Azure Rights Management (RMS) (1 hod.)

5.den (8 hod.)

Přehled Microsoft Intune (1 hod.)
Distribuce klientů Intune  (0,5 hod.)
Přehled centrálních Intune Policies (0,5 hod.)
Intune a Mobile Device Management (1 hod.)
Aktualizace operačních systémů přes Intune (1 hod.)
Endpoint Protection (0,5 hod.)
Správa aplikací pomocí Intune (1 hod.)
Nasazení aplikací pomocí Intune(0,5 hod.)
Řízení přístupu na podnikové prostředky (1 hod.)
Závěrečná zkouška (1 hod.)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 451450,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
srpen 2018 – červenec 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha, Brno, Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH)

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Dodavatel předloží seznam významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 230.000 Kč bez DPH.

   

  Dodavatel doloží kvalifikaci alespoň 2 lektorů, přičemž lektoři budou mít dále uvedenou kvalifikaci (v souhrnu, nikoliv nutně každý samostatně). Požadovaný certifikát lektora musí být součástí nabídky.

  CCNP (Cisco Certified Network Professional) Security nebo Routing a Switching
  VMware (VMware Certified Instructor)
  Microsoft (Microsoft Certified Trainer)

   

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka (nevztahuje se na certifikáty lektorů vystavené v anglickém jazyce).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu úhrady po jednotlivých kurzech uvede také ceny jednotlivých kurzů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15 denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 445000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ALEF NULA, a.s., se sídlem Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 10100, IČ 61858579

  Datum podpisu smlouvy: 6. 9. 2018

Datum ukončení: 6. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 8. 2018
 
Aktualizováno: 12. 9. 2018