Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro HOBES, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10901

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro HOBES, spol. s r.o.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HOBES, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing.Vlastimil Střílka, Telefon: 554 748 320, E mail: vlastimil.strilka@hobes.cz, Tomáš Střílka, Telefon: 554 748 320, E mail: tomas.strilka@hobes.cz

IČ zadavatele: 45195277

DIČ zadavatele: CZ45195277

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Lucie Chlupová
 • Telefon: 554 748 320
 • E-mail: lucie.chlupova@hobes.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 12. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1062144,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz níže nebo Výzva k podání nabídek ke stažení

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 1: Palatinum Campus s.r.o.; Nepomuk 17, 262 42, Nepomuk; IČ: 29023521

  Datum podpisu smlouvy: 31. 1. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 2: Palatinum Campus s.r.o.; Nepomuk 17, 262 42, Nepomuk; IČ: 29023521

  Datum podpisu smlouvy: 25. 1. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 3: Palatinum Campus s.r.o.; Nepomuk 17, 262 42, Nepomuk; IČ: 29023521

  Datum podpisu smlouvy: 31. 1. 2017

Datum ukončení: 31. 1. 2017

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Zajištění vzdělávacích aktivit (VA) pro společnost HOBES, spol. s r.o. a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

Zakázka je dělena na dílčí části:

 • Dílčí část 1: VA 1 až 9
 • Dílčí část 2: VA 10 a 11
 • Dílčí část 3: VA 12 a 13

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více dílčích částí. V případě podání nabídek na více dílčí části podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část.

 

Dílčí část 1:

VA1: Výroba kotelních dílů a její řízení

 

Cíl: Vyškolit výrobně-vedoucí pracovníky v oblasti výroby kotelních dílů a naučit je tuto výrobu řídit

 

Rozsah: 7 účastníků na 7 dní (52,5 hodiny)

 

Obsah kurzu:

 • typy kotlů, které budeme vyrábět, a jejich komponenty - násypka, měšovač, opláštění, zásobník paliva, kryt dvířek, plášť kotle, kryt opláštění, rozpěrka, podávání média
 • materiály používané k výrobě komponentů kotlů
 • stroje používané k výrobě komponentů kotlů
 • technologické postupy využívané k výrobě komponentů kotlů (jednotlivé kroky, výrobní časy a další)
 • způsoby konečné úpravy komponentů kotlů
 • montáž kotlů
 • zaškolování výkonných pracovníků v oblasti výroby komponentů kotlů
 • plánování výroby komponentů kotlů
 • řízení výroby komponentů kotlů, kontrola práce dělníků
 • vysvětlení technologických postupů s důrazem na prezentaci nejčastějších chyb
 • nácvik zaškolování zaměstnanců, kontroly jejich práce

Cílová skupina:

 • Vedoucí galvanovny
 • Samostatný konstruktér
 • Vedoucí hospodaření s nářadím
 • Vedoucí technického rozvoje
 • Vedoucí strojů a zařízení
 • Technický náměstek
 • Technolog strojírenské výroby

 

 

VA2: Sestavování, montáž a instalace strojů, provádění údržby jejich pneumatických a hydraulických systémů

 

Cíl: Naučit naše zaměstnance sestavovat, montovat a instalovat stroje a provádět údržbu jejich pneumatických a hydraulických systémů a nahradit tak práci externích dodavatelů těchto služeb.

 

Rozsah: 7 účastníků na 9 dní (67,5 hodiny)

 

Obsah kurzu:

 

 • parametry nových strojů a jejich rozměry - CNC hrubovací frézka FTU 1500, CNC vysekávací lisey FINN POWER (X5, E6), ohraňovací lis DURMAZLAR E30120, SAFAN H320, HYDRAULICKÉ TABULOVÉ  NŮŽKY  B10-3100)
 • požadavky na instalaci a montáž strojů (zvedání, čištění, instalace)
 • funkce strojů
 • návaznost strojů v rámci výrobní linky
 • chladící a odvětrávací mechanismy
 • pneumatické a hydraulické systémy
 • ventily pro řízení průtoku
 • rozvaděče
 • hydrogenerátory
 • údržba hydraulické kapaliny
 • principy konstrukce hydraulických a pneumatických prvků
 • montáž hydraulických agregátů a soustav
 • montáž pneumatických systémů
 • provoz a údržba prvků i celých systémů
 • použití diagnostických pomůcek při údržbě
 • instalace svařovacích zařízení a mostových jeřábů

Cílová skupina:

 • dělníci údržby
 • provozní elektromechanik
 • dělníci strojní údržby
 • dělníci strojírenské výroby/svářeč
 • vedoucí strojů a zařízení

 

VA3: Konstrukce přípravků

 

Cíl: Naučit vybrané zaměstnance konstruovat přípravky ke kotelním komponentům (něco jako „šablony“, díky kterým není potřeba měřit plochu svařovaného materiálu = vyšší rychlost výroby).

 

Rozsah: 5 účastníků na 2 dny (15 hodin)

 

Obsah kurzu:

 • parametry nových výrobků – kotelní díly dle jejich typu:
 • násypka,
 • měšovač,
 • opláštění,
 • zásobník paliva,
 • kryt dvířek,
 • plášť kotle,
 • kryt opláštění,
 • rozpěrka,
 • podávání média a další.
 • konstruování přípravků v souladu s parametry nových výrobků (rozměry, materiál apod.)

zapracování způsobu upínání/oddělování přípravků dle typu materiálu

 

Cílová skupina:

 • samostatný konstruktér,
 • vedoucí hospodaření s nářadím
 • konstruktér nářadí
 • dělník nástrojárny

 

 

VA4: Problematika svařování pomocí robotického pracoviště

 

Cíl: Naučit vybrané zaměstnance svařovat pomocí automatizovaného robotického pracoviště a zajistit tak dostatek pracovníků pro výkon této činnosti na 3 směnách, na které přecházíme

 

Rozsah: 6 lidí na 3 dny (22,5 hodiny)

 

Obsah kurzu:

 

 • specifika svařování robotizovaným pracovištěm – odlišnost od ručního svařování
 • požadavky na kvalifikaci svářeče robotickým pracovištěm
 • funkce svařovacího robota Motoman
 • metody svařování pomocí robota Motoman
 • předúprava svařovaného materiálu
 • typy sváru vytvořeného robotickým pracovištěm a testování jeho pevnosti
 • vady ve svarech
 • kvalita tepelně ovlivněné oblasti
 • polohování materiálu při svařování robotickým pracovištěm

Cílová skupina:

 • dispečer strojírenské výroby,
 • vedoucí technologie
 • technolog strojírenské výroby,
 • vedoucí technické kontroly
 • náměstek jakosti
 • vedoucí technického rozvoje

 

VA5: Technologie antikorozní ochrany kotelních dílů

 

Cíl: Seznámit zaměstnance z oddělení galvanovny se specifiky antikorozní ochrany kotelních dílů mj. prostřednictvím galvanického zinkování.

 

Rozsah: 14 lidí na 4 dny (30 hodin) ve 2 skupinách

 

Obsah kurzu:

 

 • faktory ovlivňující korozi jednotlivých součástí kotle - násypka, měšovač, opláštění, zásobník paliva, kryt dvířek, plášť kotle, kryt opláštění, rozpěrka, podávání média
 • zohlednění faktorů ovlivňujících korozi jednotlivých součástí kotle při volbě vhodné technologie jejich antikorozní ochrany
 • antikorozní ochrana práškovými barvami a jinými druhy nátěru
 • možnosti využití elastomerické membrány k antikorozní ochraně jednotlivých součástí kotle
 • ochrana kotelních dílů galvanickým zinkováním – kdy se hodí a kdy ne
 • chemické protikorozní úpravy povrchu
 • využití filmotvorných složek k ochraně povrchu kotlů (především zinksilikáty)
 • příprava podkladu materiálu před antikorozní ochranou

Cílová skupina:

 • pracovníci galvanovny
 • vedoucí hospodaření s nářadím
 • dělníci nástrojárny
 • vedoucí technologie
 • vedoucí technického rozvoje
 • technolog strojírenské výroby

 

VA6: Technologie tepelného zpracování materiálů nitridací a kalením

 

Cíl: Seznámit zaměstnance konstrukčního a technologického oddělení s technologií nitridace a kalení a naučit je určit, který z těchto způsobů tepelného opracování materiálu je vhodný z hlediska jeho použití v rámci komponentů kotle.

 

Rozsah: 8 lidí na 4 dny (30 hodin)

 

Obsah kurzu:

 • nitridace:
 • legování oceli před nitridací
 • volba chemického prvku legování před nitridací
 • nasycení povrchu materiálu
 • druhy nitridace (plazmová, oxidace, v solné lázni) a jejich použití s ohledem na požadované vlastnosti komponentu kotle, která je nitridací zpracována
 • určení stupně disociace a dosažení jejího požadovaného stupně
 • nitridační nástroje
 • kalení:
 • ohřátí oceli na kalící teplotu a její prudké zchlazení
 • kalící nástroje
 • kalitelnost, prokalitelnost, zakalitelnost
 • určení vhodného kalícího prostředí – olej, voda, vzduch, roztavené solné lázně, roztavené kovové lázně
 • kalení martenzitické a bainitické
 • využití získaných znalostí z oblasti nitridace a kalení při určení vhodného způsobu tepelného opracování materiálu dle toho, pro jaký komponent kotle je určen (násypka, měšovač, opláštění, zásobník paliva, kryt dvířek, plášť kotle, kryt opláštění, rozpěrka, podávání média

Cílová skupina:

 • samostatný konstruktér
 • vedoucí technologie
 • vedoucí hospodaření s nářadím
 • vedoucí technického rozvoje
 • konstruktér nářadí
 • technolog strojírenské výroby
 • dělník nástrojárny

 

 

VA7: Obrábění kotelních dílů

 

Cíl: Naučit dělníky nástrojárny obrábět kotelních díly.

 

Rozsah: 6 lidí na 2 dny (15 hodin)

 

Obsah kurzu:

 

 • technická dokumentace ke kotelním dílům
 • volba otáček, nástrojů a materiálů v souladu s technickou dokumentací ke kotelním dílům
 • nastavení obráběcího stroje v souladu s technickou dokumentací ke kotelním dílům
 • obrábění rotačních součástí dle parametrů kotelních dílů
 • zkoušení a kontrola obrobku ke kotelním dílům
 • praktický nácvik obrábění ke kotelním dílům
 • aplikace norem pro obrábění kovových dílů

Cílová skupina:

 • dělníci nástrojárny

 

 

VA 8: Technologie tmelení komponentů kotlů

 

Cíl: Naučit vybrané zaměstnance tmelit komponenty kotlů, které mají speciální požadavky na provedení této činnosti a použité materiály.

 

Rozsah: 4 lidé na 2 dny (15 hodin)

 

Obsah kurzu:

 • účel tmelení
 • pomůcky k tmelení (stěrky ocelové, stříkací pistole)
 • úprava tmelů
 • způsoby nanášení tmelu (potahování, podtmelování, křížové, nástřikem aj.)
 • žáruvzdorné tmely a jejich použití
 • tmelení kouřovodu
 • tmelení kovových tepelných výměníků
 • nevhodné tmely

Cílová skupina:

 • dělníci strojírenské výroby
 • technolog strojírenské výroby

 

 

 

VA 9:  Specializované způsoby lakování

 

Cíl: Vyškolit pracovníky z oddělení lakovny, které jsme nastartovali v roce 2015, ve specializovaných způsobech lakování vhodných za účelem povrchové úpravy kovových komponentů strojírenské výroby (mj. komponentů kotlů, který musí odolávat vysokým teplotám).

 

Rozsah: 12 lidí na 6 dní (45 hodin) ve 2 skupinách

 

Obsah kurzu:

 • práškové lakování:
 • vlastnosti práškových barev
 • předúprava (odmašťování, konverzní povlak, oplachy, sušení)
 • nanášení práškové laku (fluidní lože, elektrostatické stříkání – korona, tribo aj., recyklace prášku)
 • vypalování
 • kontrola povlaku
 • práškové laky
 • odstíny práškových barev
 • mokré lakování
 • vlastnosti mokrých barev
 • úprava povrchu (umytí, odmaštění, tmelení)
 • nanášení mokré barvy (vzduchové stříkaní)
 • finální úprava plničem (vyplní rýhy a škrábance a sjednotí podkladový odstín)
 • vypalovací barvy
 • vlastnosti vypalovacích barev
 • předúprava povrchu
 • míchání vypalovací barvy
 • nanášení vypalovací barvy
 • proces vypalování barvy

Cílová skupina:

 

 • obsluha lakovací linky
 • vedoucí technické kontroly

 

 

 

Dílčí část 2:

 

VA 10: Programování CNC s řídícím systémem Heidenhain k výrobě přípravků ke svařování

 

Cíl: Naučit dělníky nástrojárny programovat CNC s řídícím systémem Heidenhain za účelem výroby přípravků („šablon“) ke svařování .

 

Rozsah: 4 lidé na 2 dny (15 hodin)

 

Obsah kurzu:

 

 • technická dokumentace k přípravkům
 • správa programu Heidenhain
 • souřadné systémy CNC strojů
 • pravoúhlé souřadnice
 • polární souřadnice
 • programování obrysu:
 • pohyby nástrojů
 • dráhové funkce
 • najetí a opuštění obrysu
 •  práce s cykly
 • popis funkce jednotlivých cyklů
 • programování a použití transformací
 • testování programu a provádění programů

Cílová skupina:

 • dělníci nástrojárny

 

 

VA 11: Seřizování, ošetřování, údržba a testování nového CNC stroje - hrubovací frézka FTU 1500

 

Cíl: Naučit dělníky seřizovat, ošetřovat, udržovat a testovat nový CNC stroj – hrubovací frézku FTU 1500 – který jsme pořídili za účelem výroby kotelních dílů

 

Rozsah: 10 lidí na 3 dny (22,5 hodiny) ve 2 skupinách

 

Obsah kurzu:

 • popis stroje – technické údaje, rozměry
 • mazání (tabulka mazání, části mazané v lázni, části mazané automaticky, části mazané tukem, mazací části podpěr)
 • nastavení (nastavení ložisek vřetene, vůle posuvového šroubu, kuličkových šroubů, vodících lišt, ozubeného a klínového řemene)
 • provoz (změna rychlosti vřetene, změna rychlosti posuvu, fixace pohyblivých částí, manuální provoz)
 • péče o zvláštní příslušenství (příslušenství pro automatické cyklování nebo otočnou hlavu)
 • systém držáků nástrojů (zařízení pro manuální fixaci nástroje, pneumatický držák nástroje, hydraulický nástrojový systém)
 • chladící systém
 • odstraňování poruch (mechanické, problémy mazacího systému, elektrická výbava, údržba ovládacích prvků)

Cílová skupina:

 • dělníci údržby
 • provozní elektromechanik
 • dělníci nástrojárny

 

 

 

Dílčí část 3:

 

VA 12: Parametry komponentů kotlů a jejich měření

 

Cíl: Seznámit zaměstnance odpovědné za kvalitu výroby s parametry komponentů kotlů a naučit je je měřit.

 

Rozsah: 5 lidí na 3 dny (22,5 hodiny)

 

Obsah kurzu:

 • parametry nových výrobků – komponentů kotlů dle jejich typu:
 • násypka,
 • měšovač,
 • opláštění,
 • zásobník paliva,
 • kryt dvířek,
 • plášť kotle,
 • kryt opláštění,
 • rozpěrka,
 • podávání média a další.
 • měření vlastností komponentů kotlů v průběhu výroby (meziprodukty) a na jejím konci (finální výrobek)
 • možné odchylky a tolerance
 • novela zákona o metrologii z 1. 4. 2015, její výklad a aplikace při měření komponentů kotlů

Cílová skupina:

 • pracovník technické kontroly
 • pracovníci řízení jakosti

 

 

VA 13: Výroba komponentů kotlů dle technických výkresů

 

Cíl: Naučit pracovníky výroby pracovat s technickou dokumentací ke komponentům kotlů a vyrábět podle ní. Vzhledem k tomu, že kotelní díly budeme vyrábět úplně nově, musí se naši zaměstnanci naučit vyčíst z technické dokumentace veškeré parametry výroby (rozměry výrobky, technologie jeho výroby apod.).

 

Rozsah: 26 lidí na 4 dny (30 hodin) ve 3 skupinách

 

Obsah kurzu:

 • technická dokumentace ke komponentům kotlů a její náležitosti
 • zobrazení komponentů kotlů v technické dokumentaci a rozpoznání, ke kterému typu kotle patří:
 • násypka,
 • měšovač,
 • opláštění,
 • zásobník paliva,
 • kryt dvířek,
 • plášť kotle,
 • kryt opláštění,
 • rozpěrka,
 • podávání média a další.
 • zobrazení technologického postupu výroby
 • zobrazení materiálu
 • zobrazení vlastností
 • naplánování práce v souladu s daty uvedenými v technické dokumentaci
 • kontrola parametrů finálního výrobku s návrhem zobrazeným v technické dokumentaci

Cílová skupina:

 • dělníci strojírenské výroby,
 • obsluha lakovací linky

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Dílčí část 1:

Celkem 726.157 Kč (bez DPH)

 • VA 1: 100.777 Kč (bez DPH)
 • VA 2: 126.000 Kč (bez DPH)
 • VA 3: 28.867 Kč (bez DPH)
 • VA 4: 54.900 Kč (bez DPH)
 • VA 5: 147.600 Kč (bez DPH)
 • VA 6: 73.493 Kč (bez DPH)
 • VA 7: 30.520 Kč (bez DPH)
 • VA 8: 28.640 Kč (bez DPH)
 • VA 9: 171.360 Kč (bez DPH)

 

Dílčí část 2:

Celkem 115.080 Kč (bez DPH)

 • VA 10: 10.000 Kč (bez DPH)
 • VA 11: 105.080 Kč (bez DPH)

 

Dílčí část 3:

Celkem 220.907 Kč (bez DPH)

 • VA 12: 50.000 Kč (bez DPH)
 • VA 13: 170.907 Kč (bez DPH)

 

Zadavatel stanoví cenu jako maximální a nepřekročitelnou. Toto omezení platí také pro ceny jednotlivých aktivit. Překročení jakékoliv z určených předpokládaných cen povede k vyřazení nabídky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Dílčí část 1:

VA 1: leden 2017 – březen 2017

VA 2: leden 2017 – březen 2017

VA 3: únor 2017

VA 4: únor 2017

VA 5: leden 2017 – duben 2017

VA 6: únor 2017 – březen 2017

VA 7: únor 2017

VA 8: únor 2017

VA 9: leden 2017 – duben 2017

 

Dílčí část 2:

VA 10: březen 2017

VA 11: únor 2017 – březen 2017

 

Dílčí část 3:

VA 12: březen 2017 – duben 2017

VA 13: leden 2017 – duben 2017

 

Místo dodání / převzetí plnění

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

 

Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota

100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

hodnota z hodnocené nabídky

 

 • Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

a) metodiky výuky,

b) efektivity výukových metod,

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria.

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokumentů stanovených v § 75 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní způsobilosti předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Dodavatel předloží seznam významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 350.000 Kč bez DPH (pro Dílčí část 1), 55.000 Kč bez DPH (Dílčí část 2) a 110.000 Kč bez DPH (Dílčí část 3).

 

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:

 Za jednotlivé školitele uchazeč doloží:

 

Dílčí část 1:

VA1: Výroba kotelních dílů a její řízení:

 • maturitní vysvědčení potvrzující ukončení minimálně středoškolského vzdělání v oblasti strojírenství
 • životopis, ze kterého bude vyplývat pracovní zkušenost z výrobní firmy z oblasti strojírenství minimálně 3 roky;

 

VA 2: Sestavování, montáž a instalace strojů, provádění údržby jejich pneumatických a hydraulických systémů a VA 3: Konstrukce přípravků:

 • maturitní vysvědčení potvrzující ukončení minimálně středoškolského vzdělání v oblasti strojírenství

 

VA 4: Problematika svařování pomocí robotického pracoviště:

 • držitel pověření Svářečský technik

 

VA 5: Technologie antikorozní ochrany kotelních dílů a VA 6: Technologie tepelného zpracování materiálů nitridací a kalením a VA 7: Obrábění kotelních dílů a VA 8: Technologie tmelení komponentů kotlů

 • maturitní vysvědčení potvrzující ukončení minimálně středoškolského vzdělání v oblasti strojírenství

 

VA 9: Specializované způsoby lakování

 • maturitní vysvědčení potvrzující ukončení minimálně středoškolského vzdělání v oblasti strojírenství
 • životopis, ze kterého bude vyplývat pracovní praxe v lakovně výrobní firmy minimálně 2 roky

Dílčí část 2:

VA 10: Programování CNC s řídícím systémem Heidenhain k výrobě přípravků ke svařování a VA 11: Seřizování, ošetřování, údržba a testování nového CNC stroje - hrubovací frézka FTU 1500

 • maturitní vysvědčení potvrzující ukončení minimálně středoškolského vzdělání v oblasti strojírenství
 • kvalifikace pro programování CNC strojů (minimálně osvědčení)

 

Dílčí část 3:

VA 12: Parametry komponentů kotlů a jejich měření a VA 13: Výroba komponentů kotlů dle technických výkresů

 • Diplom z vysoké školy z oblasti strojírenství

 

Předložení všech dokladů postačuje v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

 

Zadavatel stanovuje, že smlouva předložená dodavatelem bude obsahovat:

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
 • Předmět plnění;
 • Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
 • Platební podmínky;
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění;
 • Místo plnění smlouvy;
 • závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, označením dílčí části a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

 

Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).

 

Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:

 • Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.
 • Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele.
 • Návrh smlouvy obsahující obligatorní obchodní a platební podmínky.
 • Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Toto ustanovení se nevztahuje na podání nabídky do více dílčích částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

Platební a obchodní podmínky:

 • Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.
 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 • Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, dodavatelé jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 


 

orgánu.  

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2016
 
Aktualizováno: 3. 2. 2017