Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro HSE, spol. s r.o. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13203

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro HSE, spol. s r.o. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 12. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HSE, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Nerudova 957, 396 01 Humpolec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Dostál
  • Telefon: +420602547677
  • E-mail: t.dostal@hse.cz

IČ zadavatele: 45033145

DIČ zadavatele: CZ45033145

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vladislava Nováková
  • Telefon: +420602547677
  • E-mail: v.novakova@hse.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 117840,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 12. 2019
 
Aktualizováno: 23. 1. 2020