Zpět

Aktualizace pravidel a formulářů OPZ

Upozorňujeme, že na webu byla aktualizována obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, formuláře k veřejné podpoře/podpoře de minimis a vzory právních aktů. Verze jsou platné od 1. 5. 2020.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. V případě nejasností týkajících se nových pravidel kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Formuláře pro oblast veřejné podpory/podpory de minimis:

Vzory právních aktů:


 
Uveřejněno: 27. 4. 2020
 
Aktualizováno: 27. 4. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce