Zpět

Novinky na portálu a v IS ESF 2014+

Po instalaci nové verze portálu a IS ESF 2014+ došlo k rozvoji řady funkcí, jejichž stručný přehled přinášíme.

Všechny funkcionality budeme nadále vyvíjet tak, aby se s nimi pracovalo co nejlépe. Pokud narazíte na nějaké potíže či chyby, neváhejte nás kontaktovat na esf@mpsv.cz nebo https://www.esfcr.cz/technicka-podpora.

PORTÁL

Vyhledávání

 • jednoduché vyhledávání přes vysouvací pruh (který se otevře kliknutím na ikonu lupy vpravo nahoře na stránce) v celém portálu nebo v jednotlivých sekcích (projektech, produktech, výzvách, fóru, aktualitách, zadávacích řízeních) nabízí výsledky s vyšší relevancí a doplněn byl našeptávač výsledků
 • upraveno bylo podrobné vyhledávání v článcích, tiskových zprávách, projektech, produktech, fóru, akcích projektů, akcích řídicího orgánu, dokumentech, aktualitách, zadávacích řízeních,  příbězích na stránce s výsledky vyhledávání, včetně doplnění filtrování dle štítků

Filtrování

Projekty a akce

 • do seznamů projektů byly doplněny stávající projekty
 • projekty a akce je nově možné zobrazit na mapovém podkladu (využíván je podklad OpenStreetMap)
 • doplněn byl modul „akce projektů“ pro publikaci akcí spojených s realizací projektů OPZ a určených veřejnosti
  • akce projektů mohou vkládat pouze uživatelé s rolí Zástupce příjemce - roli může přidělovat uživatel, která již tuto roli u daného projektu má (viz Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů - kapitola 3.2.1 Připojování zástupce příjemce v Detailu projektu)
  • dostupný je návod na vkládání a editaci akcí projektů

Fórum

 • kromě již dříve upraveného vyhledávání ve fóru, které lze omezit na jeden či více vybraných klubů, nebo lze prohledávat celé fórum, jsou postupně přestrukturovány kluby ve fóru, zejména k jednotlivým výzvám - seskupení dle investičních priorit, sjednocení názvů výzev (stávající url odkazy klubů zůstanou zachovány)

IS ESF 2014+

Aktivace účtu

 • nově vygenerované aktivační klíče jsou zasílány do datové schránky příjemce (pokud ji má), nebude tedy nutné předávat je interní depeší v MS2014+; zároveň byla přidána možnost prodloužit platnost aktivačního kódu o 20 dní bez nutnosti zasílat nový
 • doplněna notifikace o úspěšné aktivaci uživatele v IS ESF 2014+

Ovládání tabulek (gridů)

 • systém si pamatuje individuální uživatelem zvolené nastavení počtu záznamů na stránce, výběr sloupců atp. Takto provedené nastavení se automaticky ukládá jako uživatelský filtr daného seznamu a tento filtr je pro účet uživatele nahrazuje výchozí systémové nastavení. S další změnou uživatelského nastavení se filtr aktualizuje. Filtr je pojmenován "Poslední známé nastavení"
 • v seznamech položek byl doplněn našeptávač, konkrétně např. v seznamu projektů: Operační program, Prioritní osa, Investiční priorita, Specifický cíl, Opatření, Výzva, Fáze
 • upraveno bylo chování při přidávání záznamů o podpoře, např. po "Uložit a zavřít" zůstává uživatel na obrazovce "Podpořené osoby", takže má možnost přidat další podpory

Zadávání údajů účastníků

 • je možné zapnout / vypnout stažení předvyplněného PDF formuláře z veřejného detailu projektu; podpořeným osobám (veřejnosti bez nutnosti přihlášení) je možné zpřístupnit stažení předvyplněného PDF formuláře pro podpořené osoby z veřejného detailu projektu, případně zadáním url adresy, podobně jako je tomu u online formuláře; stejně jako u online formulářů má zástupce příjemce možnost tuto funkčnost povolit nebo nepovolit (u projektů OPZ defaultně není povoleno, u projektů OP VVV defaultně je zapnuto)
 • CSV soubory s podpořenými osobami se nově importují prostřednictvím průvodce podobně jako pdf soubory; systém umožňuje zpracovat data z CSV souborů s podpořenými osobami přes průvodce zpracováním formulářů
 • zástupci příjemce mají nyní možnost do projektu importovat CSV soubor obsahující základní identifikaci podpořených osob daného projektu spolu s jejich záznamy o podpoře;  CSV šablona pro import záznamů o podpoře k podpořeným osobám je k dispozici ke stažení na kartě „Podpora“ dole
 • záznam o podpoře je nyní možné založit přímo z detailu podpořené osoby v projektu
 • podpořená osoba má možnost uložit rozpracovaný online formulář

 
Uveřejněno: 5. 5. 2017
 
Aktualizováno: 5. 5. 2017
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce