Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Cílem prioritní osy 1 je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení.

Prioritní osa 1 - Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do:

  • rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací,
  • rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnávání,
  • zavádění moderních forem systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Prioritní osa 1 je implementována prostřednictvím dvou následujících oblastí podpory:

LETÁK